Μέλη

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
 • Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Πρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Σλοβακία
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 • Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Λιθουανία
 
Sandra PEREIRA
 • Sandra PEREIRA Αντιπρόεδρος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Πορτογαλία
 
Tomáš ZDECHOVSKÝ
 • Tomáš ZDECHOVSKÝ Αντιπρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Τσεχία
 
Katrin LANGENSIEPEN
 • Katrin LANGENSIEPEN Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Abir AL-SAHLANI
 
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
 
Gabriele BISCHOFF
 • Gabriele BISCHOFF Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γερμανία
 
Milan BRGLEZ
 • Milan BRGLEZ Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Σλοβενία
 
Jane BROPHY
 • Jane BROPHY Μέλος
 • Renew Europe Group
 • Ηνωμένο Βασίλειο