Τελευταία νέα

12-01-2015 - 11:50
Latest News

The next Committee meeting will be held on Monday 30 March (15.00 - 18.30) and Tuesday 31 March (09.00-12.30 - 15.00 - 18.30) in Brussels.
Μη χάσετε:

Interparliamentary Committee Meeting (ICM): From COP 21 Paris to 2050

27-03-2015 - 13:09
Low carbon

On 30 March, the ENVI Committee will hold an ICM on "From COP 21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon,resource-efficient Europe" that brings together ENVI Committee's MEPs and Members of the competent committees of the National Parliaments of the Member States.

Exchange of views (EoV) with Mr Jyrki Katainen

27-03-2015 - 12:40
Jyrki Katainen

On 31 March, the ENVI Committee will hold an EoV with Jyrki Katainen Vice-President of the European Commission in charge of Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, on the 2015 Commission Work Programme and the priorities for 2016, in the context of the structured dialogue.

Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change

27-03-2015 - 12:36
MEPs refuse to adopt key report on Europe's Emissions Trading System, prompting accusations that they're hindering efforts to deal with climate change.

On 31 March, the ENVI Committee will consider the draft reports on the "Conclusion of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the UN Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (Elisabetta Gardini - PPE/IT) as well as the "Agreement concerning Iceland's participation in the second commitment period of the Kyoto Protocol" (Giovanni La Via - EPP/IT).

Presentation on SOER 2015 by Prof. Hans Bruyninckx (Executive Director EEA)

27-03-2015 - 12:33
Environment

On 31 March, the ENVI Committee is inviting the Executive Director of the European Environment Agency, Prof.Hans Bruyninckx, to present its flagship report "The European environment state and outlook 2015" (SOER 2015).

Alcohol Strategy

27-03-2015 - 12:30
Alcohol strategy

On 31 March, the ENVI Committee will vote on the motion for a resolution further to the oral question  for oral answer on Alcohol strategy. The co-rapporteurs are as follows: Alberto Cirio (PPE), Glenis Willmott (S&D), Marcus Pretzell (ECR), José Inácio Faria (ALDE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Piernicola Pedicini (EFDD).

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

10:30 / 12:30 ENVI
15:00 / 18:30 ENVI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-03-2015 - 09:13
ENVI Συνεδρίαση
18-03-2015 - 09:08
ENVI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Giovanni La Via - Chairman of ENVI Committee

Available soon

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

  • You can contact the Secretariat of Committee on the Environment, Public Health and Food Safety either by email at the following address:

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι