Τελευταία νέα

18-03-2015 - 11:40
Latest news

 The next Committee Meetings will be held on Monday 20 April (15.00 - 18.30) in József Antall (6Q2) and on Thursday 23 April (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in Altiero Spinelli (5G3) 

Μη χάσετε:

Consideration of amendments on Personal protective equipment

25-03-2015 - 14:57
Personal protective equipment

A total of 91 amendments were tabled by IMCO Members to the draft report by Ms Ford. In particular Members discussed three areas of the file namely the scope, the validity period and the risk categories of products.  The Members further discussed the scope of the regulation, the validity period of the EU type approval and the declaration of conformity. These points will be further discussed among the Shadows with an aim of finding compromises. The Rapporteur is also looking into the possibility of compromises covering the topics of consumer protection and the burdens on businesses.

Cableway installations - 17 March

18-03-2015 - 14:14
cableway installations

Both the draft Report and the mandate to enter into first reading negotiations were adopted by 35 - 1 - 2. Members voted 183 amendments and one compromise amendment on braking systems. Separate trialogue meetings on issues that are specific to the cableway installations proposal will be organised. Additional joint trialogues will be set up for issues that are common to the dossiers on cable installations,personal protective equipment and appliances using gaseous fuel .

Deployment of the eCall in-vehicle system

18-03-2015 - 11:48
eCall official logo

Following the consideration of the Council position at firs reading on the proposal in subject of 2 March 2015, the IMCO Committee adopted by 26 in favour and 4against the draft recommendation for second reading, proposing to approve the Council position at first reading without amendments. The position of the Council at first reading reflects the agreement reached in informal trilogues and corresponds to the text endorsed in IMCO on 4 December 2014.

To recall, eCall is a life-saving automatic emergency call system for passenger cars and light duty vehicles. The "eCall" system will use the 112 number to call the emergency services automatically, enabling them to reach road accident scenes faster and thus save lives and reduce the severity of injuries. The agreement reached will require all new vehicle models to be equipped with eCall technology from 31 March 2018.

Votes on eCall, cableway installations and customs matters

17-03-2015 - 13:04
VOTE

The second-reading recommendations on deploying the eCall in-vehicle system and on cableway installations were be voted on 17 March. The outcome of trilogue negotiations on the correct application of customs and agricultural matters law, and the opinions regarding the Regulatory Fitness and Performance Programme, the review of the economic governance framework and the European Energy Security Strategy, were also voted on.

Votes on Single Market Governance and package travel

21-01-2015 - 22:05
IMCO votes

On 22 January Members voted on the draft report on Single Market governance within the European Semester 2015 and on the mandate to enter trialogue negotiations on package travel and assisted travel arrangements. They also voted on the opinions on undeclared work and EU competition policy.

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Internal market MEPs green light life-saving emergency call system for cars

IMCO 17-03-2015 - 11:15

All new car models sold in the EU are to be equipped with eCall technology from 31 March 2018 under draft EU rules endorsed by Internal Market and Consumer Protection Committee MEPs on Tuesday.This technology uses the 112 emergency number to call rescue services automatically, enabling them to reach crash scenes faster and thus save lives and reduce the severity of injuries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-03-2015 - 15:08
IMCO Συνεδρίαση
24-03-2015 - 09:41
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Vicky Ford

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι