Τελευταία νέα

26-01-2016 - 11:37
picture latest news

Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Dutch Presidency priorities discussed in committee

INTA CULT IMCO TRAN 26-01-2016 - 15:39

The priorities of the Dutch Presidency of the EU Council of Ministers are being outlined to parliamentary committees by Dutch ministers at a series of meetings, between 11 and 14 January and continuing this week. (Διαβάστε τη συνέχεια)

  •  

First-ever EU-wide cyber-security rules backed by Internal Market Committee

IMCO 14-01-2016 - 10:05

Firms supplying essential services, e.g. for energy, transport, banking and health, or digital ones, such as search engines and cloud computing, will have to take action to improve their ability to withstand cyber-attacks under new rules approved by Internal Market MEPs on Thursday. These rules, informally agreed by MEPs and Council negotiators on 7 December, were approved by 34 votes to 2. They now need to be endorsed by the Council and the full Parliament. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

15-02-2016 15:00 / 18:00 IMCO
16-02-2016 15:00 / 18:00 IMCO

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

25-01-2016 - 15:06
IMCO Συνεδρίαση
14-01-2016 - 15:06
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Vicky Ford

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι