Τελευταία νέα

18-12-2014 - 12:36
Latest news in IMCO

The next Committee Meeting will be held on Thursday 5 February (09.00 - 12.30) in JAN 4Q2

Μη χάσετε:

Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth

26-01-2015 - 14:56
Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth

This study first outlines the economic benefits of the EU single market and consumer protection from a general perspective. It then presents key achievements of the Europe 2020 flagship initiatives in deepening the single market and improving consumer protection, as well as remaining barriers. Based on evidence collected with regard to potentially significant economic benefits (including untapped potential in areas beyond the explicit scope of the flagship initiatives), it advocates further leveraging of single market and consumer protection policies in the Europe 2020 strategy to reignite growth.

Votes on Single Market Governance and package travel

21-01-2015 - 22:05
IMCO votes

On 22 January Members voted on the draft report on Single Market governance within the European Semester 2015 and on the mandate to enter trialogue negotiations on package travel and assisted travel arrangements. They also voted on the opinions on undeclared work and EU competition policy.

"Why Europe needs a legal framework for customs sanctions": hearing

21-01-2015 - 22:04
Hearing Why Europe needs a legal framework for customs sanctions

On 22 January, the hearing brought together MEPs, lawyers and experts in the field of customs.

The first panel looked into different customs sanctioning systems in the member states, with particular attention to the liability and the thresholds to distinguish criminal/non-criminal infringements and sanctions. The second panel discussed the impact of the absence of an EU legal framework for customs sanctions on the single market and on the economic operators.

Presentation of the priorities of the Latvian Presidency - 21 January at 15.00

19-01-2015 - 12:15
LV presidency

Ms Dana Reizniece-Ozola (Minister for Economics) presented the main priorities of the Latvian Presidency. More competitive EU as a basis for growth, increased well-being and future development, Strengthening the information society and making use of its benefits for the future development of the EU and Strengthening the EU role on a global scale and building a space of security and prosperity in the neighbouring regions are three potential areas to be focused on.

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Latvian Presidency priorities discussed by EP committees

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 22-01-2015 - 14:32

The priorities of Latvia’s EU Council Presidency will be outlined to the various parliamentary committees by Latvian ministers in a series of meetings to be held during the last two weeks of January. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

22-01-2015 - 09:07
IMCO Συνεδρίαση
21-01-2015 - 15:03
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Vicky Ford

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι