Τελευταία νέα

23-09-2015 - 15:42
Latest news

Μη χάσετε:

Votes on 13 October 2015

09-10-2015 - 11:04
Votes in IMCO Committee

Members will vote on the IMCO Calendar Meetings for 2016, on the recommendation for second reading of Package travel and assisted travel arrangements and on the Corrigendum to Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefore.

Oral question on Emission measurements in the automotive sector

07-10-2015 - 11:57
Image of a car's emission

The US EPA issued on 18 September a notice of violation of emissions limits against Volkswagen due to a variety of models of diesel car emitting up to 40 times more pollution than emission standards allow. Volkswagen has admitted having fixed the tests for diesel emissions levels in the US market through "defeat devices" that cheat the emissions test for nitrogen oxides. ENVI, IMCO, ITRE and TRAN jointly draft an OQ to the EC to assess whether European testing regimes have also been affected.

Fourth meeting of the working group on Digital Single Market

06-10-2015 - 11:26
e-Commerce

The meeting was dedicated to discussing the dismantling of online barriers for consumers. Members discussed with stakeholders and members of the Permanent Representations to the EU on possible further actions when it comes to the consumer legislative framework for online purchases, and on measures needed to tackle geo-blocking. The meeting counted, among other speakers, with the participation of Mrs. Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality

Study on TTIP: Challenges and Opportunities in the Area of Services

30-09-2015 - 08:17
Study TTIP Challenges and opportunities in the area of services

This study finds that there is significant scope for the EU to benefit from freeing up of transatlantic services trade while safeguarding European values and preserving the right to regulate. Importantly, TTIP negotiation of reduced transatlantic regulatory barriers will help unify the internal EU services market, leading to significant increases in intra-EU services trade. This paper was prepared by Policy Department A at the request of IMCO Committee.

Towards Improved Single Market Regulation: Committee vote

23-09-2015 - 15:40
Image with a button saying vote

On 23 September, Members voted on the report on Towards Improved Single Market Regulation (SMR). The report addresses the whole policy cycle and how transposition and implementation of SMR can be improved in order to contribute positively to the functioning of the SM. It also look into the tools to improve SMR, amongst them impact assessment, consultation process, implementation, tools available to monitor how EU law is being applied, infringements and ex-post evaluation and review.

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

12-10-2015 15:00 / 18:30 IMCO
13-10-2015 09:00 / 12:30 IMCO
13-10-2015 15:00 / 17:00 ITRE IMCO
13-10-2015 17:00 / 18:30 IMCO

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

28-09-2015 - 15:08
IMCO Συνεδρίαση
23-09-2015 - 09:10
IMCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Vicky Ford

Η Επιτροπή IMCO είναι αρμόδια για τη νομοθετική εποπτεία και τον έλεγχο των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των ασκούντων επάγγελμα, την τελωνειακή πολιτική, την τυποποίηση και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Τα μέλη της επιτροπής εργάζονται προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στο εμπόριο και να απλοποιηθεί η νομοθεσία, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα στο σύνολο της ενιαίας αγοράς (ΕΑ), μεριμνώντας ταυτόχρονα για τα συμφέροντα των καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι