Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 21 January 2015, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 22 January 2015, from 9.00 to 12.30.
 
Highlights of the meeting coming soon.
 
Please see our latest Newsletter.

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
INTA 03-12-2014 - 18:32  

The “fresh start” to the EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) talks includes more transparency, to show EU citizens “what’s in there for them”, stepping up civil society involvement in the talks, and “ambitious and realistic” goals for EU access to the US goods, services and public procurement markets, EU trade Commissioner Cecilia Malmström told the International Trade Committee on Wednesday.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, και ειδικότερα:
 
1. τις χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·
2. το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο και τη διευκόλυνση του εμπορίου, καθώς και τις εξωτερικές πτυχές των τελωνειακών διατάξεων και της διαχείρισης των τελωνείων·
3. την έναρξη, παρακολούθηση, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την εξασφάλιση συνέχειας για διμερείς, πολυμερείς και πλειομερείς εμπορικές συμφωνίες που διέπουν τις οικονομικές, εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς·
4. τα μέτρα τεχνικής εναρμόνισης ή τυποποίησης σε τομείς που διέπονται από συμβάσεις διεθνούς δικαίου·
5. τις σχέσεις με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή φόρα για εμπορικά θέματα και τις οργανώσεις για την προαγωγή της περιφερειακής οικονομικής και εμπορικής ολοκλήρωσης εκτός της Ένωσης·
6. τις σχέσεις με τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής διάστασής του
 
Η επιτροπή έρχεται σε επαφή με τις αρμόδιες διακοινοβουλευτικές και ειδικές αντιπροσωπείες όσον αφορά τα οικονομικά και εμπορικά ζητήματα των σχέσεων με τρίτες χώρες.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA).
 
Εδώ θα βρείτε τις ημερήσιες διατάξεις και τα έγγραφα εργασίας της επιτροπής, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, όπως ενημερωτικά δελτία της INTA και στοιχεία σχετικά με εκθέσεις και ακροάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
 
Μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης και λειτουργεί ως η δημοκρατική συνείδησή της. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η εμπορική νομοθεσία και οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με τη συμφωνία του Κοινοβουλίου.
 
Πιστεύω ότι ο παρών ιστότοπος θα αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφοριών και εργαλείο αναζήτησης, βοηθώντας τους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το έργο και τις διαδικασίες της Επιτροπής INTA, καθώς και την εμπορική πολιτική της Ένωσης γενικότερα.
 
Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας. Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το έργο της επιτροπής, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.