Τελευταία νέα

Meetings schedule

16-01-2018 - 10:51

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

24-01-2018 10:00 / 11:00 JURI
24-01-2018 11:00 / 11:45 JURI AFCO
24-01-2018 11:45 / 12:30 JURI
24-01-2018 14:30 / 18:30 JURI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

07-12-2017 - 15:05
JURI Συνεδρίαση
07-12-2017 - 09:07
JURI Συνεδρίαση
28-11-2017 - 18:06
AFCO JURI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Η επιτροπή αυτή, που είναι αρμόδια για τη διανοητική ιδιοκτησία, θα ασχοληθεί κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, το εμπορικό απόρρητο και το μέλλον των δικαιωμάτων του δημιουργού, συνεχίζοντας τις προηγούμενες εργασίες της όσον αφορά τη διαχείριση και την πνευματική ιδιοκτησία των ψηφιακών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι