Τελευταία νέα

Next meeting of the Committee on Petitions

11-07-2019 - 12:10
Image of a meeting room with people

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

10-07-2019 - 17:10
PETI Συνεδρίαση
11-04-2019 - 09:38
PETI Συνεδρίαση
02-04-2019 - 14:34
PETI Συνεδρίαση

Bλέπε επίσης

Καλωσόρισμα

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σελίδα της Επιτροπής Αναφορών.

Οι Συνθήκες και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνουν για όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους, για θέμα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τους αφορά άμεσα.

Η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια να εξετάζει και να δίνει συνέχεια στις εν λόγω αναφορές και, ως εκ τούτου, λειτουργεί αδιαμφισβήτητα ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία