Τελευταία νέα

The next SEDE meeting

01-10-2015 - 14:34
SEDE meeting room on 17 June 2015

Μη χάσετε:

Exchange of views with the Minister of Defence of Georgia

07-10-2015 - 09:27
SEDE: portrait of Tinatin Khidasheli, Minister of Defence of Georgia

On 15 October the Subcommittee on Security and Defence will exchange views with Tinatin Khidasheli, Minister of Defence of Georgia. The participation of Georgia in EU crisis management operations and its active participation show Georgia's great commitment as one of the main partner countries in the CSDP missions. Clearly, the Association Agreement is a sign of EU and Georgia mutual political will to further develop cooperation and the EU-Georgia dialogue.

Public hearing on the situation of women in armed conflicts

07-10-2015 - 09:27
Public hearing

The European Gendarmerie Force at the service of the CSDP

05-10-2015 - 11:55
SEDE - Colonel Philippe Rio, Commander, European Gendarmerie Force

On 1 October the Subcommittee on Security and Defence exchanged views with Colonel Philippe Rio, Commander of the European Gendarmerie Force (EGF) on how to strengthen cooperation between the EGF and the EU resulting in a faster and more efficient deployment of civilian/military personnel in CSDP missions. The recent experience of the EGF in the Central African Republic (in the framework of EUFOR RCA) or in Mali (through EUCAP Sahel Mali) is particularly relevant in this respect.

Hybrid Warfare - threats and challenges

01-10-2015 - 14:32
SEDE  left side: two little green men - Crimean crisis; right side: tablet pc over keyboard showing Daesh propaganda

On 1 October the Subcommittee on Security and Defence exchanged views with representatives of NATO, the EEAS and the Latvian Ministry of Defence on the threats and challenges posed by hybrid warfare. Hybrid warfare combines different types of threats, including conventional, subversion and cyber. To counter hybrid warfare threats the intensified EU-NATO cooperation would be needed. How to build the resilience to hybrid tactics? Are EU Member States prepared for this challenge?

The EU role at the 2015 Non-Proliferation Treaty Review Conference

24-09-2015 - 14:27
Jacek Bylica, Principal Advisor and Special Envoy for Non-Proliferation and Disarmament, EEAS

On 21 September the Subcommittee exchanged views on the EU role of the 2015 Non-Proliferation Treaty Review Conference with Jacek Bylica, Principal Adviser and Special Envoy for Non-Proliferation and Disarmament, EEAS. Please find below a link to his remarks.

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

01-10-2015 - 09:38
SEDE Συνεδρίαση
22-09-2015 - 09:09
SEDE Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Anna Fotyga, SEDE Chair

H ειρήνη και η ασφάλεια στην ΕΕ , οι οποίες ποτέ δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες, απειλούνται όλο και πιο έντονα από γεγονότα που διαδραματίζονται στο κατώφλι μας και πέρα από αυτό. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει τη νομική βάση για αποτελεσματική δράση από την πλευρά των κρατών μελών, ώστε να αποτρέπουν τις απειλές αυτές στις γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι