Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next SEDE meetings

will take place on Thursday, 11 September 2014, a.m. and Wednesday, 24 September 2014, a.m. and p.m.
 
 
 

 
Αναλυτικά
 
 
Μη χάσετε:
 
Anna FOTYGA elected chair of the Subcommittee on Security and Defence

Anna Elżbieta FOTYGA (ECR, PL) is the new chair of the Subcommittee on Security and Defence, elected by 15 votes in favour, 8 against and 2 abstentions on 07.07.14. During its constituent meeting, the Subcommittee has also elected its vice-chairs: Michael GAHLER (EPP, DE), Jaromír ŠTĚTINA (EPP, CZ), Afzal KHAN (S&D, UK) and Sabine LÖSING (GUE/NGL, DE). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the Subcommittee on Security and Defence will take place on 11.09.2014.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας είναι υποεπιτροπή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο της εντολής της επιτροπής:

"Επιτροπή αρμόδια για:

1. την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί υποεπιτροπή ασφαλείας και άμυνας· …"
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

available soon