Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

 
Αναλυτικά
 
 
Μη χάσετε:
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Αναλυτικά
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Αναλυτικά
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας είναι υποεπιτροπή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι αρμοδιότητές της περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο της εντολής της επιτροπής:
 
"Επιτροπή αρμόδια για:
1.   την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας και άμυνας (ΕΠΑΑ). Στο πλαίσιο αυτό, την επιτροπή επικουρεί υποεπιτροπή ασφαλείας και άμυνας· …"
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

«Από την αρχή της θέσπισής της το 1999, η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδείξει ότι μπορεί να ενεργεί αποτελεσματικά και επωφελώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ένωση έφερε εις πέρας περισσότερες από είκοσι πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και τη διατήρηση της ειρήνης στα Βαλκάνια, το Νότιο Καύκασο, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.
 
Για να είναι όμως μια ευρωπαϊκή πολιτική απόλυτα νόμιμη, δηλαδή κατανοητή και αποδεκτή και μάλιστα να αποτελεί αίτημα των πολιτών των κρατών μελών, θα πρέπει στη λήψη των αποφάσεων να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 
Κατά την άποψή μου, ο ρόλος της υποεπιτροπής «Ασφάλεια και Άμυνα» είναι ακριβώς να εξετάζει την εξέλιξη της ΚΠΑΑ σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο δυναμικότητας και επιχειρησιακής ικανότητας, και να διασφαλίζει ότι τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας δεν περιορίζονται σε συζητήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων, αλλά ανταποκρίνονται επίσης στις ανησυχίες που εκφράζουν οι ευρωπαίοι πολίτες.»
 
Arnaud Danjean