Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 1 December 15:00 p.m. to Tuesday 2 December 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
Please note that the meeting of 20 November has been cancelled.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Μη χάσετε:
 
Hearing on Transport accessibility and connectivity in Central and Eastern Europe

The TRAN Committee will hold a hearing on 02.12.14 from 15:00-18:30 in meeting room P1A002 (Paul-Henri Spaak building). Three panels of experts have been invited to make the presentations.
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 27.11.14.

   
Exchange of views with Commissioner Bulc

The TRAN Committee will host an exchange of views with Violeta Bulc, Commissioner for Transport, in the next TRAN Committee meeting on 02.12.14 from 09:15-11:00.
 
The discussion can be followed on the TRAN website by webstreaming.

   
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
There will be a consideration of amendments in the TRAN Committee meeting on 01.12.14, and will be followed by a vote the next day.

   
Presentation of the amended 2014 CEF Transport Work Programmes

CEF annual and multi-annual work programmes specify the set of priorities and the total amount of financial support to be committed for each of these priorities in a given year.
 
The European Commission will present the amended 2014 CEF Transport Work Programmes on 01.12.14 from 15:00-16:00.

   
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα::
 
α) τους κοινούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών,
γ) την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και τις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των μεταφορών,
δ) την ασφάλεια των μεταφορών,
ε) τις σχέσεις με διεθνείς φορείς και οργανισμούς μεταφορών,
στ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και την κοινή επιχείρηση SESAR·
 
2. τις ταχυδρομικές υπηρεσίες·
 
3. τον τουρισμό.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα μέλη και τις εργασίες της επιτροπής, της οποίας προεδρεύω από τις 7 Ιουλίου 2014.  
 
Η Επιτροπή TRAN, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, είναι ισότιμος εταίρος μαζί με το Συμβούλιο ως προς τη σύνταξη διατάξεων στους τομείς μεταφορών, τουρισμού και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
Σκοπός της εργασίας μας είναι να διασφαλίζεται η κινητικότητα και ταυτόχρονα να προστατεύεται το κλίμα, διότι ο τομέας μεταφορών όχι μόνο είναι υπεύθυνος για το 24% όλων των εκπομπών CO2 της ΕΕ αλλά επιπλέον έχει αυξήσει τις εκπομπές του από το 1990 κατά 28%. Στο ίδιο διάστημα τα νοικοκυριά έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 24%, η δε βιομηχανία ακόμη και κατά 32%. Χωρίς αλλαγές στην κινητικότητα δεν θα μπορέσουμε επομένως να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.
 
Χρειαζόμαστε αποδοτικές και αξιόπιστες υποδομές, δίκαιους κανόνες για το σύνολο του τομέα μεταφορών, τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για την ασφάλεια και  δεσμευτικά δικαιώματα για όσους ταξιδεύουν εντός της Ευρώπης.
 
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού το έχει αναγνωρίσει αυτό από καιρό  και θέτει ως αποστολή της να εγγυάται μία καθαρή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή κινητικότητα εντός της Ευρώπης και εκτός αυτής.
 
Michael Cramer