Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Μη χάσετε:
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1.    την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα:
 
α)    τους κοινούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β)    την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών,
γ)    την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και τις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομεα των μεταφορών,
δ)    την ασφάλεια των μεταφορών,
ε)    τις σχέσεις με διεθνείς φορείς και οργανισμούς μεταφορών·
 
2.    τις ταχυδρομικές υπηρεσίες·
 
3.    τον τουρισμό.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επιτροπή μας, τα μέλη της και τις εργασίες της. Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος μιας από τις πιο δραστήριες και σημαντικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Η επιτροπή μας είναι μια νομοπαραγωγική επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα συνεργασίας με τα κράτη μέλη, όντας ισότιμος εταίρος κατά την εκπόνηση νομοθετικών διατάξεων στους τομείς των μεταφορών, της τουριστικής πολιτικής και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής. Η σημασία τους δεν συνίσταται μόνο στη μεταφορά εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο, αλλά και στη μεταφορά των πολιτών από το σπίτι τους στην εργασία, στο σχολείο ή στις πολυπόθητες διακοπές τους. Χωρίς τις μεταφορές η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, το εμπόριο καταρρέει, και χάνονται οι ζωτικές αυτές διασυνδέσεις. Όλοι μας έχουμε ανάγκη τις μεταφορές στην καθημερινή μας ζωή. Η επιτροπή μου έχει από μακρού αναγνωρίσει τα γεγονότα αυτά και έχει εργαστεί προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των μεταφορών, όχι μόνο για λόγους οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας αλλά, πράγμα που είναι εξίσου σημαντικό, και για λόγους περιβαλλοντικής αειφορίας. Έχουμε την πεποίθηση ότι, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς, οι μεταφορές συνιστούν πρόσθετο όφελος για την κοινωνία και ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτές.
 
Brian Simpson