Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

25-04-2018 - Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare

AFCO 02-05-2018 - 15:10
Illustration map of Europe ©AP Images/European Union-EP

On 25/04/2018, AFCO is organising a hearing on "Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare - lessons for the EU", with 4 invited experts: Davide Cadeddu, professor of political theory at the University of Milan; Susan George, President of the Transnational Institute in Amsterdam; Ingolf Pernice, Research Director on Global Constitutionalism from the Humboldt Institute in Berlin and Daniel Gros, Director Centre for European Policy Studies in Brussels.

Τοποθεσία : Brussels