Τελευταία νέα

European Citizens' Initiative - committee debate

02-07-2015 - 10:34
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

Μη χάσετε:

Reform of the electoral law of the European Union

02-07-2015 - 11:52
Casting a vote for the European elections

Votes

02-07-2015 - 11:51
How should the EU spend its monies next year? Budget Committee voted on a mandate for Parliament's negotiators on the 2016 EU budget.

Improving the functioning of the European Union

02-07-2015 - 11:50
EU city lights

European Parliament's right of inquiry

02-07-2015 - 11:50
Voting at the REGI meeting

The role of the EU within the UN

02-07-2015 - 11:47
Flag of the United Nations

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

06-07-2015 19:00 / 22:30 AFCO

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

17-06-2015 - 15:03
AFCO Συνεδρίαση
17-06-2015 - 09:12
AFCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Ms Danuta Hübner

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 θα εστιάσει στα θεσμικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε την εφαρμογή των καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας και να χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση αυτή ως βάση για νέες εξελίξεις. Η αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την κρίση του 2008 θα μας οδηγήσει επίσης να εξετάσουμε εάν είναι απαραίτητη μια νέα αναμόρφωση της Συνθήκης. Ο στόχος μιας τέτοιας αναμόρφωσης προβλέπεται να είναι διττός: αφενός, να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ οι διατάξεις του διακυβερνητικού Συμφώνου Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις στη Συνθήκη, και, αφετέρου, να προσδοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Μια πρόκληση θα είναι να διασφαλισθεί ότι μια ισχυρότερη ολοκλήρωση της ευρωζώνης δεν θα υπονομεύει την ακεραιότητα της ΕΕ.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι