Τελευταία νέα

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
Euro coins sitting on a European flag

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organise a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts have been invited to exchange views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

Μη χάσετε:

Votes: Fundamental rights in the EU – Subsidiarity and proportionality

23-04-2015 - 12:57
Human rights in external policy

On 05.05.2015, the AFCO committee will adopt Mr Jáuregui Atondo's opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)" and the opinion of Mr Ujazdowski on the"Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality".

2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 - 12:55
Budget and money

On 05.05.2015, AFCO organises a exchange of views with the BUDG rapporteur (José Manuel Fernandes) on the EU budget for 2016.

Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

23-04-2015 - 12:48
MEPs demand more transparency and regulation for hedge funds, special investment vehicles and alike.

An exchange of views on Mr Giegold's report on Transparency, accountability and integrity in the EU institutions will take place on 05.05.2015

Reform of the electoral law of the European Union

23-04-2015 - 12:14
Electoral law reform

On 05.05.2015, the committee will consider a working document on the Hübner/Leinen report on the"Reform of the electoral law of the European Union"

European Parliament's right of inquiry

15-04-2015 - 12:14
Law

The proposal for a Regulation on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of 19 April 1995(95/167/EC, Euratom, ECSC) will be discussed on 05.05.2015 (Rapporteur: Mr Jáuregui Atondo)

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

16-04-2015 - 15:07
AFCO Συνεδρίαση
16-04-2015 - 10:12
AFCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Ms Danuta Hübner

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 θα εστιάσει στα θεσμικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε την εφαρμογή των καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας και να χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση αυτή ως βάση για νέες εξελίξεις. Η αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την κρίση του 2008 θα μας οδηγήσει επίσης να εξετάσουμε εάν είναι απαραίτητη μια νέα αναμόρφωση της Συνθήκης. Ο στόχος μιας τέτοιας αναμόρφωσης προβλέπεται να είναι διττός: αφενός, να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ οι διατάξεις του διακυβερνητικού Συμφώνου Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις στη Συνθήκη, και, αφετέρου, να προσδοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Μια πρόκληση θα είναι να διασφαλισθεί ότι μια ισχυρότερη ολοκλήρωση της ευρωζώνης δεν θα υπονομεύει την ακεραιότητα της ΕΕ.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι