Τελευταία νέα

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Μη χάσετε:

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

18-05-2015 - 15:51
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee will be holding a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies will be examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 - 12:55
Budget and money

On 05.05.2015, AFCO had an exchange of views with the BUDG rapporteur (José Manuel Fernandes) on the EU budget for 2016.

Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

23-04-2015 - 12:48
MEPs demand more transparency and regulation for hedge funds, special investment vehicles and alike.

An exchange of views on Mr Giegold's report on Transparency, accountability and integrity in the EU institutions took place on 05.05.2015

Reform of the Electoral Law of the European Union

23-04-2015 - 12:14
EPelections_voteCard.jpg

On 05.05.2015, the committee discussed a working document on the Hübner/Leinen report on the"Reform of the Electoral Law of the European Union"

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

26-05-2015 09:00 / 13:00 AFCO

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

05-05-2015 - 15:07
AFCO Συνεδρίαση
05-05-2015 - 09:42
AFCO ECON Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Ms Danuta Hübner

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 θα εστιάσει στα θεσμικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε την εφαρμογή των καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας και να χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση αυτή ως βάση για νέες εξελίξεις. Η αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την κρίση του 2008 θα μας οδηγήσει επίσης να εξετάσουμε εάν είναι απαραίτητη μια νέα αναμόρφωση της Συνθήκης. Ο στόχος μιας τέτοιας αναμόρφωσης προβλέπεται να είναι διττός: αφενός, να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ οι διατάξεις του διακυβερνητικού Συμφώνου Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις στη Συνθήκη, και, αφετέρου, να προσδοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Μια πρόκληση θα είναι να διασφαλισθεί ότι μια ισχυρότερη ολοκλήρωση της ευρωζώνης δεν θα υπονομεύει την ακεραιότητα της ΕΕ.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα



Επικοινωνία

Σύνδεσμοι