Τελευταία νέα

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The next AFCO meeting will take place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

The hearing on the 'Institutional Future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon' has been postponed, and should take place in May. The exact day will be confirmed later.

Μη χάσετε:

Joint Hearing: Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions

23-03-2015 - 13:27
EU Institutions

On 26.03.15 the Committees on Budgetary Control, Legal Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs and Constitutional Affairs will hold a Hearing on accountability, transparency and integrity in the EU Institutions. The objective is to allow a deep discussion at the European Parliament level about accountability, transparency and integrity of the EU institutions and about possible further developments related to these issues.The key conclusions of the Transparency International Report on 'the European Union Integrity System' will also be presented.

Reform of the electoral law of the European Union

10-03-2015 - 14:48
Electoral law reform

On 17.03.2015, the committee held an exchange of views (without document) on the Hübner/Leinen report on the "Reform of the electoral law of the European Union"

Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process

10-03-2015 - 14:46
Top marks and hard knocks in the university of life for Juncker's college of would-be Commissioners.

On 17.03.2015, AFCO considered an Interpretation of point 1 (a) of Annex XVI to the Rules of Procedure concerning the declaration of financial interests of designated Commissioners, which was adopted, and Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process".

The review of the economic governance framework: stocktaking and challenges

10-03-2015 - 14:44
Euro coin ©Belga/DPA

On 26.02., amendments tabled to the opinion of Ms Sylvie Goulard on the "review of the economic governance framework: stocktaking and challenges" were discussed in AFCO.

The opinion of Mrs Goulard on the economic governance framework was adopted on 17.03.2015

European Fund for Strategic Investments

10-03-2015 - 11:51

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015.

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-03-2015 - 09:09
CONT AFCO JURI LIBE Συνεδρίαση
17-03-2015 - 15:09
AFCO Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Ms Danuta Hübner

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 θα εστιάσει στα θεσμικά ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον της ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε την εφαρμογή των καινοτομιών της Συνθήκης της Λισαβόνας και να χρησιμοποιούμε την αξιολόγηση αυτή ως βάση για νέες εξελίξεις. Η αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν μετά την κρίση του 2008 θα μας οδηγήσει επίσης να εξετάσουμε εάν είναι απαραίτητη μια νέα αναμόρφωση της Συνθήκης. Ο στόχος μιας τέτοιας αναμόρφωσης προβλέπεται να είναι διττός: αφενός, να ενσωματωθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ οι διατάξεις του διακυβερνητικού Συμφώνου Σταθερότητας, Συντονισμού και Διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει τροποποιήσεις στη Συνθήκη, και, αφετέρου, να προσδοθεί δημοκρατική νομιμοποίηση στην οικονομική διακυβέρνηση της ευρωζώνης. Μια πρόκληση θα είναι να διασφαλισθεί ότι μια ισχυρότερη ολοκλήρωση της ευρωζώνης δεν θα υπονομεύει την ακεραιότητα της ΕΕ.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι