Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 AFCO_PV(2019)11-12-1 PE643.236v01-00
AFCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

21-10-2019 AFCO_PV(2019)10-21-1 PE642.953v01-00
AFCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 AFCO_PV(2019)10-08-1 PE643.195v01-00
AFCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00
AFCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00
AFCO

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00
AFCO