Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

02-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

03-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

03-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

30-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

01-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

01-10-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

14-10-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

06-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

18-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY COMMITTEE MEETING

Χρονοδιαγράμματα εργασιών της επιτροπής