Τελευταία νέα

Next AFET Meeting

02-12-2016 - 11:02
AFET meeting

Μη χάσετε:

Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου

  •  

Foreign affairs MEPs call for more unity and trust in EU external actions

AFET 24-11-2016 - 10:14

Diplomacy, development and defence should be the pillars of EU foreign policy, say Foreign Affairs Committee MEPs in a resolution voted on Thursday. They call on member states to show more unity and trust, and to speak with one voice, so as to make the EU a global player. MEPs also advocate a more realistic strategy on Russia and a “less for less” policy towards countries that try to throw democracy into reverse. (Διαβάστε τη συνέχεια)

  •  

Human rights in the world: 2015 annual report voted in Foreign Affairs Committee

AFET 14-11-2016 - 19:11

The EU should do more to protect independent journalists and bloggers and human rights defenders, say MEPs in their report on the state of human rights in the world in 2015, approved by the Foreign Affairs Committee on Monday. Members point out that the "universality of human rights is seriously being challenged in many parts of the world" and say the EU "should ensure coherence between its internal and external policies with regard to respect for human rights". (Διαβάστε τη συνέχεια)

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

05-12-2016 15:00 / 18:30 AFET

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

29-11-2016 - 14:38
AFET Συνεδρίαση
29-11-2016 - 11:16
AFET DEVE Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

AFET Chair

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός βασικού φορέα χάραξης και εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Εμείς αποφασίζουμε για τον τρόπο χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, προκειμένου να προωθηθούν στο εξωτερικό τα συμφέροντα και οι αξίες της ΕΕ, και, μέσω της εποπτείας που ασκούμε στη διαδικασία διεύρυνσης, καθορίζουμε τη μελλοντική διαμόρφωση της Ένωσης. Ζητείται η στήριξή μας για κάθε διεθνή συμφωνία που προσδιορίζει τον ρόλο της ΕΕ στον ευρύτερο κόσμο, ιδίως δε για τις συμφωνίες σύνδεσης και τις συμφωνίες-πλαίσια τις οποίες συνάπτει η Ένωση με το ευρύ φάσμα των παγκόσμιων εταίρων μας. Επιπλέον, η επιτροπή παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή της εξωτερικής μας πολιτικής. Συμμετέχουμε επίσης ενεργά στην εγκαθίδρυση και βελτίωση των σχέσεων με τους βασικούς μας συμμάχους διαμέσου της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.Μέσω των μακροχρόνιων αυτών σχέσεων, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων και κανόνων και διασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία της ΕΕ διαμορφώνεται κατά τρόπο που της επιτρέπει την καλή ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια τάξη.

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

Σύνδεσμοι