Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

22-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Χρονοδιαγράμματα εργασιών της επιτροπής