Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

25-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

07-10-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

08-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

04-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

05-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

18-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

04-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

04-12-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

05-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Χρονοδιαγράμματα εργασιών της επιτροπής