Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

09-11-2017 - Implications of 'Brexit' for the EU agri-food sector and the CAP

AGRI 14-11-2017 - 16:06
Wheat field with Brexit stamped on it

The workshop on 9 November 2017 was devoted to the highly topical issue of the impact of Brexit on the EU’s agri-food sector and on the CAP. It delved into 3 specific aspects of Brexit: (1) its impact on the CAP budget (2) its impact on EU-UK agricultural trade flows and (3) possible transitional arrangements in agriculture in light of the future EU-UK relationship. (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-11-2016 - Agricultural challenges post 2020 in the EU: preparing the next CAP reform: workshop

AGRI 17-11-2016 - 11:02
Agricultural challenges post-2020: preparing the CAP reform

AGRI held a workshop on 8 November on the agricultural challenges post-2020 in the EU and the preparation of the next CAP reform. The debate on the future of the CAP after 2020 has already started with position papers presented by some Member States (The Netherlands, France), or with the Cork 2.0 conference on the future of rural development policy in September 2016. (Διαβάστε τη συνέχεια)

14-03-2016 - Effects on the structural changes on EU farming

AGRI 17-03-2016 - 15:41
Poster

The Policy Department B on Structural and Cohesion Policies organised a workshop on the "Effects on the structural changes on EU farming: how to better support the European model of agriculture of the XXI century with the CAP?". Three experts were invited to address AGRI Members and reply to their questions. (Διαβάστε τη συνέχεια)