Τελευταία νέα

Next AGRI meetings: 30.11.2015-01.12.2015 and 03.12.2015

20-11-2015 - 12:17

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

30-11-2015 15:00 / 18:30 AGRI
01-12-2015 09:00 / 12:30 AGRI
01-12-2015 15:00 / 18:30 AGRI
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

12-11-2015 - 09:15
AGRI Συνεδρίαση
09-11-2015 - 15:19
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι