Τελευταία νέα

Next AGRI meetings: 29-30 May 2017

17-05-2017 - 09:29

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

29-05-2017 15:00 / 18:30 AGRI
30-05-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

15-05-2017 - 19:12
AGRI Συνεδρίαση
03-05-2017 - 09:05
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι