Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next AGRI meeting

The next ComAGRI meeting will take place on 3 and 4 September:
 
Wednesday 3 September: 9h00 - 12h30 and 15h00 - 18h30,
Thursday 4 September: 9h00 - 12h30
Brussels
Meeting room: ASP A3G3
 
Meetings are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to agri-secretariat@europarl.europa.eu
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Overview of the work of the AGRI Committee during the 2009-2014 legislative term

This document gives an overview of the main activities and initiatives of the Committee on Agriculture and Rural Development during the 7th term of the European Parliament. The beginning of that parliamentary term coincided with the completion of the Lisbon Treaty ratification process and application of the codecision procedure, giving Parliament new powers and remits in the legislative process in this area.

   
Czeslaw Adam Siekierski elected Chair of the Committee on Agriculture

Czeslaw Adam Siekierski (EPP, PL) is the new Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI), elected by acclamation on 7 July 2014.
During its constituent meeting, the Committee has also elected its Vice-Chairs Eric Andrieu (S&D, FR - 1st Vice-Chair), Janusz Wojciechowski (ECR, PL - 2nd Vice-Chair), Clara Eugenia Aguilera Garcia (S&D, ES - 3rd Vice-Chair) and Vasilica Viorica Dăncilă (S&D, RO - 4th Vice-Chair).
Together, the Chair and Vice-Chairs make up the Bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half-year term.
 

 

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Αρμοδιότητες των μονίμων κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής·
2. την ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των οικείων χρηματοδοτικών οργάνων·
3. τη νομοθεσία σχετικά με:
α) τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και τις ζωοτροφές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν αποβλέπουν στην
προστασία κατά των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία,
β) την εκτροφή και καλή μεταχείριση των ζώων·
4. τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων·
5. τον ανεφοδιασμό σε γεωργικές πρώτες ύλες·
6. το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών·
7. την πολιτική για τη δασοκομία και την αγροδασοκαλλιέργεια.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλώς ήλθατε στην COMAGRI!
 
 

available soon