Τελευταία νέα

Next AGRI meetings: 3 September and 14-15 September 2015

20-07-2015 - 13:53

Μη χάσετε:

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Διαβάστε τη συνέχεια)


Agriculture priorities of the Latvian Presidency

14-01-2015 - 11:24
LV presidency logo

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

03-09-2015 11:00 / 12:30 AGRI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

16-07-2015 - 09:16
AGRI Συνεδρίαση
15-07-2015 - 15:07
AGRI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI) είναι αρμόδια για τον έλεγχο του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την γεωργική πολιτική Αυτό περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση εκθέσεων για νομοθετικές προτάσεις, στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που υποβάλλονται προς έγκριση στην ολομέλεια.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνδεσμοι