Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

05-04-2019 BUDG_OJ(2019)04-11_1 PE 637.545v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/15938

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

01-04-2019 BUDG_OJ(2019)04-01_1 PE 637.340v02-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/15868

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

27-03-2019 CJ16_OJ(2019)04-01_1 PE 637.398v01-00
ECON BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ16/8/15863

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

25-03-2019 CJ13_OJ(2019)04-02_1 PE 637.339v01-00
CONT BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ13/8/15865

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-25_1 PE 637.271v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/15783

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/15708

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 - Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

27-02-2019 BUDG_OJ(2019)03-07_1 PE 636.205v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/15625