Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska - Εκθεση 08/03/2010

 

Document n°6 - Θεση Του Κοινοβουλιου

 • Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Tables
 • Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 1
 • Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 2
 • Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 3

Document n°5 - Θεση Του Κοινοβουλιου

 • Τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Figures
 • Τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 1
 • Τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 2
 • Τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 3
 • Τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών Part 4

Document n°4 - Θεση Του Κοινοβουλιου

 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Figures
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 1
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 2
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 3
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 4
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 5
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 6
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 7
 • Τροπολογίες που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών της 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2010 Part 8

Document n°3 - Parliament's position

 • Amendments tabled with the Sittings Service Figures
 • Amendments tabled with the Sittings Service Part 1
 • Amendments tabled with the Sittings Service Part 2

Document n°2

Document n° 1

 • Draft budget - Adopted by the Commission on 27 April 2010 Figures
 

Amendment form for the financial year 2011

 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Αγαπητέ επισκέπτη,
 
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Η αρμοδιότητα για τον προϋπολογισμό ήταν μία από τις πρώτες εξουσίες που απέκτησε το Κοινοβούλιο και, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η εξουσία αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει πλέον, ισότιμα με το Συμβούλιο, όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, με 43 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, έχει ως κύριο έργο της την προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (147,2 δισ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 129,1 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών για το οικονομικό έτος 2012).
 
Η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι επίσης αρμόδια για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ή δημοσιονομικές προοπτικές), που καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου εκτυλίσσονται οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού για περίοδο 7 ετών. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, στην οποία υπογραμμίζεται για μια ακόμη φορά ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδίους πόρους, η Επιτροπή Προϋπολογισμών εργάζεται επί του παρόντος επί ορισμένων σημαντικών νομοθετικών προτάσεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση πραγματικών εσόδων για το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Στις σελίδες αυτές θα βρείτε χρήσιμες, τακτικά ενημερωμένες, πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Σας καλώ επίσης να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας στο EP live.
 
 
 
Καλή επίσκεψη!
 
Alain Lamassoure