Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Προϋπολογισμών

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

11:30

Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

+ Συντονιστές

+ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ BUDG

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A5G-3

+ Συντονιστές

+ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ IN CAMERA

23-07-2019

15:15

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Συντονιστές

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Αλιείας

23-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

23-07-2019

09:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

17:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

23-07-2019

10:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

23-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

23-07-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

24-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Έκτακτη συνεδρίαση

Επιτροπή Ανάπτυξης

24-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

24-07-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Συντονιστές

+ CONT coordinators' meeting

24-07-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ