Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

17-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

17-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

17-10-2019

14:00

Βρυξέλλες : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF Customs programme - Rapp.: Grapini

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

21-10-2019

19:00

Στρασβούργο : WIC - WIC200

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Extraordinary meeting of the Committee on Regional Development

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

21-10-2019

19:00

Στρασβούργο : LOW - N1.3

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Extraordinary LIBE committee meeting

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

21-10-2019

19:30

Στρασβούργο : LOW - N1.4

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Extraordinary ENVI Committee meeting

21-10-2019

19:45

Στρασβούργο : LOW - N1.4

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

23-10-2019

09:00

Στρασβούργο : PFL - F-01301

+ με Πολιτική(ές) Ομάδα(ες)

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

04-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

05-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

04-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

04-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

05-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

05-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση