Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

23-09-2019

14:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΕΥΡΩΠΟΛ)

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΕΥΡΩΠΟΛ)

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 2Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A3E-2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

23-09-2019

17:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Προϋπολογισμών

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Συντονιστές

24-09-2019

11:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 6Q2

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Συντονιστές

+ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ TRAN

24-09-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

17:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Συντονιστές

+ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ TRAN

Επιτροπή Αλιείας

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

24-09-2019

11:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

24-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

25-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

26-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ