Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

01-07-2015 CONT_OJ(2015)07-13_1 PE 560.892v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03778

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

10-06-2015 CONT_OJ(2015)06-17_1 PE 560.678v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03662

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 - Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

19-05-2015 CONT_OJ(2015)06-08_1 PE 557.232v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03456

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαίου 2015 - Τρίτη 5 Μαίου 2015

04-05-2015 CONT_OJ(2015)05-04_1 PE 554.966v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03319

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 5 Μαίου 2015 - Τρίτη 5 Μαίου 2015

28-04-2015 CONT_OJ(2015)05-05_1 PE 554.892v01-00
CONT BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03288

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Απριλίου 2015 - Τρίτη 14 Απριλίου 2015

31-03-2015 CONT_OJ(2015)04-13_1 PE 554.678v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03169

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 - Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

23-03-2015 CONT_OJ(2015)03-23_1 PE 551.794v03-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02944

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

16-03-2015 CONT_OJ(2015)03-26_1 PE 551.900v01-00
LIBE CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02707

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 - Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

23-02-2015 CONT_OJ(2015)02-23_1 PE 549.152v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02743

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 - Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

15-01-2015 CONT_OJ(2015)01-26_1 PE 546.664v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02528