Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 30 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

19-05-2017 CJ09_OJ(2017)05-30_1 PE 604.848v01-00
LIBE CONT

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

18-05-2017 CJ13_OJ(2017)05-30_1 PE 604.818v01-00
CONT BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 29 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

18-05-2017 CONT_OJ(2017)05-29_1 PE 604.835v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Μαίου 2017 - Πέμπτη 4 Μαίου 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 - Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

06-04-2017 CONT_OJ(2017)04-12_1 PE 602.967v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 - Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 - Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

14-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-21_1 PE 601.182v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

20-02-2017 CONT_OJ(2017)02-27_1 PE 599.803v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09240