Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 16 February 2016 - Tuesday 16 February 2016

04-02-2016 CONT_OJ(2016)02-16_1 PE 576.822v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 - Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

28-01-2016 CONT_OJ(2016)01-28_1 PE 575.134v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 - Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

28-01-2016 CONT_OJ(2016)02-04_1 PE 575.350v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

12-01-2016 CONT_OJ(2016)01-21_1 PE 575.029v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

12-01-2016 CONT_OJ(2016)01-25_1 PE 575.030v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

11-12-2015 CONT_OJ(2016)01-11_1 PE 572.990v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

11-12-2015 CONT_OJ(2016)01-14_1 PE 572.991v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 - Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

30-11-2015 CONT_OJ(2015)12-07_1 PE 572.850v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05118

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

23-11-2015 CONT_OJ(2015)11-30_1 PE 571.780v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05031

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 - Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

23-11-2015 CONT_OJ(2015)12-03_1 PE 571.785v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05039