Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 - Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

06-04-2017 CONT_OJ(2017)04-12_1 PE 602.967v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 - Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 - Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

14-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-21_1 PE 601.182v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

20-02-2017 CONT_OJ(2017)02-27_1 PE 599.803v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09240

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

13-02-2017 CONT_OJ(2017)02-13_1 PE 599.575v02-00
ECON CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09164

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

26-01-2017 CONT_OJ(2017)01-30_1 PE 597.645v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09126

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

19-01-2017 CJ13_OJ(2017)01-25_1 PE 597.560v01-00
CONT BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ13/8/09024