Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 CONT_OJ(2017)07-12_1 PE 607.988v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

20-06-2017 CONT_OJ(2017)06-26_1 PE 606.225v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

14-06-2017 CONT_OJ(2017)06-21_1 PE 606.140v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

08-06-2017 CJ09_OJ(2017)06-15_1 PE 606.065v01-00
LIBE CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 30 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

19-05-2017 CJ09_OJ(2017)05-30_1 PE 604.848v01-00
LIBE CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 30 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

18-05-2017 CJ13_OJ(2017)05-30_1 PE 604.818v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

18-05-2017 CONT_OJ(2017)05-29_1 PE 604.835v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Μαίου 2017 - Πέμπτη 4 Μαίου 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09794

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 - Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

06-04-2017 CONT_OJ(2017)04-12_1 PE 602.967v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09638