Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

18-01-2018 CONT_OJ(2018)01-18_1 PE 615.502v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 - Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

20-12-2017 CONT_OJ(2018)01-11_1 PE 615.501v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

30-11-2017 CONT_OJ(2017)12-04_1 PE 615.252v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11688

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

30-11-2017 CONT_OJ(2017)12-07_1 PE 615.253v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11685

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

22-11-2017 CONT_OJ(2017)11-27_1 PE 613.611v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11600

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

15-11-2017 CONT_OJ(2017)11-20_1 PE 613.506v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11538

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

13-11-2017 CONT_OJ(2017)11-13_1 PE 613.286v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11423

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

23-10-2017 CONT_OJ(2017)10-26_1 PE 612.202v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11247

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

12-10-2017 CONT_OJ(2017)10-19_1 PE 612.161v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11211

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

11-10-2017 CONT_OJ(2017)10-11_1 PE 612.081v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/11208