Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

23-04-2018 CONT_OJ(2018)04-25_1 PE 621.002v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 - Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

17-04-2018 CJ13_OJ(2018)04-23_1 PE 620.967v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 - Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

11-04-2018 CONT_OJ(2018)04-16_1 PE 620.836v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Απριλίου 2018 - Δευτέρα 9 Απριλίου 2018

28-03-2018 CONT_OJ(2018)04-09_1 PE 620.726v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 - Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

21-03-2018 CONT_OJ(2018)03-26_1 PE 619.333v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 - Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

15-03-2018 CONT_OJ(2018)03-19_1 PE 619.251v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

07-02-2018 CONT_OJ(2018)02-19_1 PE 618.093v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/12202

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

23-01-2018 CONT_OJ(2018)02-01_1 PE 616.736v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/12104

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 - Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

23-01-2018 CONT_OJ(2018)01-29_1 PE 616.737v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/12102