Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

12-10-2017 CONT_OJ(2017)10-19_1 PE 612.161v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 - Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

11-10-2017 CONT_OJ(2017)10-11_1 PE 612.081v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-25_1 PE 610.700v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-28_1 PE 610.796v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

11-09-2017 CONT_OJ(2017)09-11_1 PE 610.540v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 CONT_OJ(2017)07-12_1 PE 607.988v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/10345

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 - Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

20-06-2017 CONT_OJ(2017)06-26_1 PE 606.225v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/10254

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

14-06-2017 CONT_OJ(2017)06-21_1 PE 606.140v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/10226

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

08-06-2017 CJ09_OJ(2017)06-15_1 PE 606.065v01-00
LIBE CONT