Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Μαίου 2016 - Τρίτη 24 Μαίου 2016

23-05-2016 CONT_OJ(2016)05-23_1 PE 582.244v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 - Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

12-04-2016 CONT_OJ(2016)04-20_1 PE 580.692v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06192

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 - Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

30-03-2016 CONT_OJ(2016)04-07_1 PE 578.817v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06011

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

30-03-2016 CONT_OJ(2016)04-04_1 PE 580.488v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06072

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 - Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

22-03-2016 CONT_OJ(2016)03-22_1 PE 578.801v03-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 - Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

15-03-2016 CONT_OJ(2016)03-15_1 PE 577.005v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05743

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 - Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

12-02-2016 CONT_OJ(2016)02-22_1 PE 576.960v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05729

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 - Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

04-02-2016 CONT_OJ(2016)02-16_1 PE 576.822v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05673

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 - Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

28-01-2016 CONT_OJ(2016)01-28_1 PE 575.134v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/05460