Σχέδια ημερησίων διατάξεων

Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές οι επιτροπές συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Ας σημειωθεί ότι οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 02-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)12-11_1 PE 544.205v01-00
CONT

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 - Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 27-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)12-08_1 PE 544.159v01-00
CONT

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 - Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 20-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)12-01_2 PE 544.106v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02095

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 13-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)11-20_1 PE 541.621v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01989

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 - Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 06-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)11-17_1 PE 541.417v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01841

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 - Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 24-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)11-05_1 PE 541.413v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01836

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 - Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Ημερομηνία : 07-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)10-16_1 PE 539.634v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01529

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 - Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Ημερομηνία : 03-10-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)10-13_1 PE 539.584v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01481

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 - Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Ημερομηνία : 30-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)10-07_1 PE 539.575v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01476

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

 
Καλωσορίσατε στον έλεγχο του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου! Είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο από 30 βουλευτές από 17 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεδριάζουν κατά κανόνα μία ή δύο φορές το μήνα.
 
Ελέγχουμε τη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ (περίπου 130 δισ. ευρώ ετησίως). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, δαπανώντας το 80% στα κράτη μέλη και περίπου το 13% σε άλλα μέρη του κόσμου. Το εναπομένον 7% αποτελεί τις διοικητικές δαπάνες. Εξετάζουμε αν γίνεται ορθή χρήση των πόρων και αν επιτυγχάνονται οι πολιτικοί στόχοι. Με άλλα λόγια: εισπράττουν οι πολίτες της ΕΕ την πραγματική προστιθέμενη αξία για την τιμή την οποία πληρώνουν;
 
Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού υποβάλλει επίσης εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, συμμετέχουμε στις εγκάρσιες πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη που μας παρέχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, οι εκθέσεις του οποίου αποτελούν σημαντική βάση για τη διεκπεραίωση των εργασιών μας.
 
Η διαχείριση των οικονομικών αποτελεί δοκιμασία καθοριστικής σημασίας - όταν αυτή δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργούν πολλοί ακόμα τομείς υψίστης σημασίας.
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σας ενδιαφέρουν οι εργασίες μας; Επικοινωνήστε μαζί μας!
 
Με εκτίμηση,
Inge Gräßle