Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 - Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

23-02-2015 CONT_OJ(2015)02-23_1 PE 549.152v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015 - Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

15-01-2015 CONT_OJ(2015)01-26_1 PE 546.664v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015 - Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

13-01-2015 CONT_OJ(2015)01-21_1 PE 546.588v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02454

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 - Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

12-01-2015 CONT_OJ(2015)01-19_1 PE 546.585v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02450

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 - Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

22-12-2014 CONT_OJ(2015)01-08_1 PE 544.288v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02222

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

02-12-2014 CONT_OJ(2014)12-11_1 PE 544.205v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02180

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 - Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

27-11-2014 CONT_OJ(2014)12-08_1 PE 544.159v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02126

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 - Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

20-11-2014 CONT_OJ(2014)12-01_2 PE 544.106v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/02095

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 - Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

13-11-2014 CONT_OJ(2014)11-20_1 PE 541.621v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01989

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 - Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

06-11-2014 CONT_OJ(2014)11-17_1 PE 541.417v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/01841