Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

23-11-2015 CONT_OJ(2015)11-30_1 PE 571.780v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 - Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

23-11-2015 CONT_OJ(2015)12-03_1 PE 571.785v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015 - Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

27-10-2015 CONT_OJ(2015)11-09_1 PE 569.828v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

20-10-2015 CONT_OJ(2015)10-26_1 PE 569.722v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 - Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015

13-10-2015 CONT_OJ(2015)10-19_1 PE 569.475v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/04607

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

30-09-2015 CONT_OJ(2015)10-15_1 PE 567.823v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/04556

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

21-09-2015 CONT_OJ(2015)10-01_1 PE 567.671v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/04467

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

10-09-2015 CONT_OJ(2015)09-21_1 PE 565.173v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/04286

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

01-07-2015 CONT_OJ(2015)07-13_1 PE 560.892v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03778

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

10-06-2015 CONT_OJ(2015)06-17_1 PE 560.678v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/03662