Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

20-02-2017 CONT_OJ(2017)02-27_1 PE 599.803v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

13-02-2017 CONT_OJ(2017)02-13_1 PE 599.575v02-00
ECON CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

02-02-2017 CONT_OJ(2017)02-13_2 PE 599.574v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

26-01-2017 CONT_OJ(2017)01-30_1 PE 597.645v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09126

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

19-01-2017 CJ13_OJ(2017)01-25_1 PE 597.560v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

18-01-2017 CONT_OJ(2017)01-23_1 PE 597.528v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09001

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

09-01-2017 CJ09_OJ(2017)01-12_1 PE 597.404v01-00
LIBE CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

15-12-2016 BUDG_OJ(2017)01-09_1 PE 595.713v01-00
CONT BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/08738

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

15-12-2016 CONT_OJ(2017)01-09_1 PE 595.723v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/08758

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-05_1 PE 594.181v03-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/08417