Σχέδια ημερησίων διατάξεων

Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές οι επιτροπές συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Ας σημειωθεί ότι οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 - Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Ημερομηνία : 28-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)04-07_1 PE 532.338v01-00
CONT

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 - Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία : 07-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)03-17_1 PE 529.900v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/7/15379

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία : 07-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CJ09_OJ(2014)03-20_1 PE 530.032v01-00
LIBE CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ09/7/15413

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

Ημερομηνία : 10-02-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CJ09_OJ(2014)02-20_1 PE 528.153v01-00
LIBE CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ09/7/15199

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 - Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Ημερομηνία : 10-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)01-20_1 PE 526.231v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/7/14930

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Ημερομηνία : 10-01-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)01-23_1 PE 526.267v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/7/14938

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Με μεγάλη χαρά, σας καλωσορίζω στις ιστοσελίδες της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT). Ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν το έργο μας.
 
Η CONT εξετάζει πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ, πόσο ορθά ικανοποιούνται οι στόχοι και εάν τα προγράμματα αξίζουν τα λεφτά τους και διασφαλίζουν ότι τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων δαπανώνται αποτελεσματικά, αποδοτικά και σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ελεγκτικό Συνέδριο και προτείνει βελτιώσεις με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου του Συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλίζεται υγιής δημοσιονομική διαχείριση.
 
Επιπλέον, η CONT βρίσκεται σε επαφή με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
 
Το κύριο εργαλείο που διαθέτει η CONT είναι η διαδικασία "απαλλαγής". Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, η CONT ελέγχει την εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως, μεταξύ άλλων, την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.
 
Αν σας ενδιαφέρει το πώς εφαρμόζουμε τη θεωρία στην πράξη, σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά στις εκθέσεις μας. Μπορείτε επίσης να δείτε ζωντανές μεταδόσεις των συνεδριάσεών μας και να διατρέξετε τους διάφορους συνδέσμους αυτής της σελίδας, οι οποίοι θα σας δώσουν μια καλύτερη ιδέα των εργασιών της CONT.
 
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οιαδήποτε ενδεχόμενα ερωτήματά σας.
 
 
Michael Theurer