Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

19-01-2017 CJ13_OJ(2017)01-25_1 PE 597.560v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

18-01-2017 CONT_OJ(2017)01-23_1 PE 597.528v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017

09-01-2017 CJ09_OJ(2017)01-12_1 PE 597.404v01-00
LIBE CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

15-12-2016 BUDG_OJ(2017)01-09_1 PE 595.713v01-00
CONT BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 - Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

15-12-2016 CONT_OJ(2017)01-09_1 PE 595.723v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-05_1 PE 594.181v03-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

05-12-2016 CONT_OJ(2016)12-08_1 PE 595.491v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/08584

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 - Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

22-11-2016 CONT_OJ(2016)11-28_1 PE 594.149v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/08444

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 - Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

28-10-2016 CONT_OJ(2016)11-07_1 PE 593.829v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/08271

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 - Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

17-10-2016 CONT_OJ(2016)10-20_1 PE 592.233v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/08124