Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

06-07-2016 CONT_OJ(2016)07-13_1 PE 585.751v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/07024

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 - Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

30-06-2016 CONT_OJ(2016)07-04_1 PE 585.473v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06867

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 - Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

27-06-2016 CONT_OJ(2016)06-27_1 PE 584.115v03-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 - Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

31-05-2016 CONT_OJ(2016)06-13_1 PE 583.966v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06619

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Μαίου 2016 - Τρίτη 24 Μαίου 2016

23-05-2016 CONT_OJ(2016)05-23_1 PE 582.244v02-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06406

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 - Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

12-04-2016 CONT_OJ(2016)04-20_1 PE 580.692v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06192

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 - Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

30-03-2016 CONT_OJ(2016)04-07_1 PE 578.817v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06011

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

30-03-2016 CONT_OJ(2016)04-04_1 PE 580.488v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/06072