Σχέδια ημερησίων διατάξεων

Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές οι επιτροπές συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Ας σημειωθεί ότι οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 - Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 22-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)09-22_1 PE 537.492v02-00
CONT

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 - Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 01-09-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)09-08_1 PE 537.291v01-00
CONT

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 - Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

Ημερομηνία : 10-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

CONT_OJ(2014)07-22_1 PE 536.171v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/00756

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου! Είμαι η πρόεδρος της επιτροπής, η οποία αποτελείται κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο από 30 συναδέλφους από 17 κράτη μέλη. Η επιτροπή συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το μήνα.
 
Ελέγχουμε τη χρήση των πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ (περίπου 130 εκ. ευρώ ετησίως). Ο βασικός διαχειριστής του προϋπολογισμού μας είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων, με 80% στα κράτη μέλη και περίπου 13% διεθνώς. Το εναπομένον 7% αποτελεί τις καθαρές διοικητικές δαπάνες. Εξετάζουμε αν γίνεται ορθή χρήση των πόρων και αν επιτυγχάνονται οι πολιτικοί στόχοι.  Με άλλα λόγια: Εισπράττουν οι πολίτες την πραγματική προστιθέμενη αξία για την τιμή την οποία πληρώνουν;
 
Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού είναι επίσης αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, συμμετέχουμε στους οριζόντιους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο μας παρέχει σημαντική υποστήριξη: Οι εκθέσεις του αποτελούν απαραίτητες βάσεις για την διεκπεραίωση των εργασιών μας.
 
Η διαχείριση των οικονομικών αποτελεί πραγματική πρόκληση - όταν αυτή δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτε άλλο.
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σας ενδιαφέρουν οι εργασίες μας; Επικοινωνήστε μαζί μας!
 
Με εκτίμηση, Inge Gräßle