Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

03-12-2019 CONT_PV(2019)11-18-1 PE644.860v01-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-25-1 PE641.389v01-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-08-1 PE642.965v01-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-17-1 PE642.966v01-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT