Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT