Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section II – European Council and Council

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2017

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

07-07-2019 CONT_OJ(2019)07-10_1 PE639.680v01-00
CONT