Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αποτέλεσμα αναζήτησης : 3

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 20 - Σχέδιο έκθεσης Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2019