Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Λεπτομερής ανάλυση

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

Η ιστορία του προϋπολογισμού της ΕΕ
14-06-2019 Λεπτομερής ανάλυση

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Μελέτη

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Μελέτη

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Μελέτη

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Μελέτη

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Μελέτη

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Μελέτη

Integrated Territorial Investments as an Effective Tool of the Cohesion Policy
15-03-2019 Λεπτομερής ανάλυση