Έγγραφα εργασίας


Τα Έγγραφα εργασίας είναι έγγραφα που σχετίζονται με τη σύνταξη εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων. Ο τύπος του εγγράφου εργασίας χρησιμοποιείται συχνά από τις επιτροπές για τη δημοσίευση της αιτιολογικής έκθεσης των αντίστοιχων εκθέσεων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα έγγραφα εργασίας.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2019 (Discharge 2018): E-commerce: many of the challenges of collecting VAT and customs duties remain to be resolved

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 7/2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2018): Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: αρκετά φιλόδοξες, αλλά απαιτείται η βελτίωση της διαχείρισης

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA