Ανακοινωθέντα Τύπου

Ανακοινωθέντα Τύπου

 
CRIM 17-09-2013 - 17:09  

Measures to crack down on organised crime, corruption and money laundering are set out in an EU action plan for 2014-2019, drawn up by a European Parliament committee established for this sole purpose and tabled on Tuesday. Attacking organised crime's financial assets and sources of income tops the list.

CRIM 07-05-2013 - 17:19  

Anyone convicted of a serious crime or corruption should be barred from tendering for public contracts or standing for election in the EU for at least five years, says the Special Committee on Organised Crime in a resolution voted on Tuesday. Mafia membership should be made a crime throughout the EU, and EU-wide rules drawn up on how to use confiscated mafia assets for social purposes, it adds.

CRIM 19-03-2013 - 11:07  

The EU should establish a public prosecutor to protect its financial interests and introduce an EU-wide definition of Mafia-style crime, it was suggested in the Special Committee against Organised Crime on Monday. Other draft proposals include laying down new rules to protect public tendering against organised crime and using confiscated criminal assets to benefit the community.

CRIM 29-11-2012 - 09:26  

Confiscated mafia assets should be re-used for social purposes, said members of the Special Committee on Organised Crime at Wednesday's public hearing on money laundering.

CRIM 13-11-2012 - 17:57  

Removing the financial control of mafia organisations over banks should be a priority in the EU's fight against organised crime. Monitoring high-risk clients' activities and sharing information on an EU database are among the proposals debated at a public hearing organised by the special committee on organised crime on Monday. Speakers also said taxing online gambling could help.

CRIM 15-10-2012 - 18:17  

The EP's special committee on organised crime looked at a range of options on Monday aimed at tackling organised crime across the EU. They included a Union-wide definition of mafia-related crimes, the possibility of seizing criminal assets and using them to benefit the community, new rules on public procurement and the creation of an EU prosecutor.

CRIM 09-07-2012 - 14:55  

Parliament's Special Committee on Organised Crime, Corruption and Money Laundering will hold a public hearing on prevention, investigation and repression of organised crime in the EU, on Wednesday 11 July from 9:00 to 18.30, in room JAN 4Q2.

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα  
Καλωσόρισμα
 
 

Η ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, την διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (CRIM) συγκροτήθηκε τον Μάρτιο 2012, μετά την έγκριση, την 25η Οκτωβρίου 2011, του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, ψηφίσματος του οποίου ήμουν η εισηγήτρια.
 
Η εντολή της CRIM είναι ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για 6 ακόμη μήνες και αποσκοπεί στην μελέτη και την ανάλυση των εγκληματικών φαινομένων αλλά και την εκπόνηση διαρθρωμένου σχεδίου για την καταπολέμησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Το οργανωμένο έγκλημα, οι οργανώσεις της μαφίας και τα εγκληματικά συστήματα συνιστούν συγκεκριμένη απειλή για την ασφάλεια και την ελευθερία των ευρωπαίων πολιτών και, για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημιουργώντας την ειδική αυτή επιτροπή, περιέλαβε την καταπολέμηση των εγκληματικών αυτών φαινομένων μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος δράσης της ΕΕ και των κρατών μελών.
 
Η CRIM προτίθεται να συγκεντρώσει γύρω από το ίδιο τραπέζι τα διάφορα θεσμικά όργανα, τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις εθνικές ερευνητικές και νομικές αρχές προκειμένου να εκπονηθεί μία ενιαία και ολοκληρωμένη στρατηγική με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκληματικών συστημάτων και των συναφών δραστηριοτήτων, όπως η διαφθορά και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
 
Sonia Alfano, Πρόεδρος