Ανακοινώσεις προς τα μέλη

Οι ανακοινώσεις προς τα μέλη χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές για τη διαβίβαση προς τα μέλη τους πληροφοριών που δεν εμπίπτουν σε κάποιο άλλο είδος εγγράφου όπως, για παράδειγμα, η περίληψη μιας επίσκεψης αντιπροσωπείας, μια συνάντηση με κάποιον εμπειρογνώμονα, ερωτήσεις προς έναν Επίτροπο ή η δημοσίευση αναφορών που έχουν κατατεθεί.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες ανακοινώσεις προς τα μέλη.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Speech by Mr Jacques Delors at the CRIS/ECON dinner following the Interparliamentary Meeting with National Parliaments, European Parliament, Brussels, 14 March 2011

Ημερομηνία : 24-03-2011

Στοιχεία αναφοράς :

CRIS_CM(2011)462556 PE 462.556v01-00
CRIS
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα  
Καλωσορίσατε,
 
 

Στο πρώτο έτος της εντολής της η Επιτροπή CRIS εστίασε την προσοχή της στην ανάλυση των αιτιών και των συνεπειών της κρίσης, στο κόστος της απραξίας και σε πιθανούς τρόπους για να ξεπεραστεί η κρίση και να αποτραπεί μια επανάληψή της.
 
Με πολυάριθμες εκδηλώσεις, όπως δημόσιες ακροάσεις και εργαστήρια, ανταλλαγές απόψεων, συζητήσεις επί θεματικών εγγράφων, επισκέψεις αντιπροσωπειών και σωστή διερευνητική και αναλυτική εργασία, η Επιτροπή CRIS δεν επεδίωξε μόνο να προσδιορίσει βασικούς τομείς για περισσότερο συντονισμένη δράση αλλά και να υποβάλει συγκεκριμένες πολιτικές συστάσεις.
 
Οι εν λόγω πολιτικές συστάσεις περιέχονται στο ψήφισμα της CRIS, το οποίο εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 20 Οκτωβρίου 2010.
 
Το δεύτερο έτος, οι εργασίες της επιτροπής θα επικεντρωθούν σε έναν εντατικό διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια με σκοπό να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση και για να διασφαλίσει ότι οι συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής της τελικής έκθεσης θα τύχουν της υποστήριξης των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ.
 
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη συνεχή ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπό εξέλιξη εργασίες. Παρακαλούμε μη διστάσετε να έλθετε σε επαφή με τη γραμματεία για περαιτέρω ερωτήσεις και πληροφορίες.
 
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής CRIS.