Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

22-03-2019 CULT_OJ(2019)04-02_1 PE637.308v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

11-03-2019 CULT_OJ(2019)03-11_1 PE636.246v02-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

12-02-2019 CULT_OJ(2019)02-20_1 PE634.804v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

28-01-2019 CULT_OJ(2019)02-04_1 PE634.549v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

11-01-2019 CULT_OJ(2019)01-22_1 PE632.854v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

26-11-2018 CULT_OJ(2018)12-03_1 PE630.683v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

14-11-2018 CULT_OJ(2018)11-19_1 PE630.484v02-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

07-11-2018 CULT_OJ(2018)11-15_1 PE630.420v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

25-10-2018 CULT_OJ(2018)11-08_1 PE629.573v01-00
CULT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

15-10-2018 CULT_OJ(2018)10-22_1 PE628.696v01-00
CULT