Τελευταία νέα

The next CULT committee meeting

15-07-2015 - 10:19

Μη χάσετε:

Voting time in CULT Committee - 14 July 2015

06-08-2015 - 15:47
Committee vote

On 14 July 2015, the CULT Committee voted on the draft report entitled 'Promoting youth entrepreneurship through education and training' – Rapporteur: Michaela Šojdrová (EPP), as well as on the draft opinion: 'New challenges and concepts for the promotion of Tourism in Europe' – Rapporteur: Luigi Morgano (S&D), and the draft opinion (budgetary amendments): 'General budget of the EU for the financial year 2016 – all sections' – Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (EPP).

Public hearing on ‘Destruction and Trafficking of Cultural Heritage’

06-08-2015 - 13:26
CULT Public hearing on 'Destruction and trafficking of cultural heritage' (13 July 2015)

The Committee on Culture and Education held a public hearing on ‘Destruction and trafficking of cultural heritage’ on Monday, 13 July 2015 in Brussels. Representatives from academic institutes, as well as from UNESCO, the International Criminal Court (ICC), INTERPOL and the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) were invited to take part in the debate.

(Διαβάστε τη συνέχεια)


Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

14-07-2015 - 15:06
CULT Συνεδρίαση
14-07-2015 - 09:12
CULT Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Ms Silvia COSTA

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (webstreaming).

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία