Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
The next CULT Committee meeting

Please note that the CULT meeting on 6-7 October 2014 has been cancelled. The CULT coordinators will meet on Monday 6 October at 17:30-18:30 (in camera).

 
Αναλυτικά
 
 
Μη χάσετε:
 
Hearing of Commissioner-designate for Digital Economy & Society

The CULT Committee, jointly with ITRE Committee, will hear Günther Oettinger, the Commissioner-designate for Digital Economy and Society.
 
The three-hour hearing will take place in Brussels on Monday 29 September from 18.30-21.30, in room JAN 4Q2.
 
The hearing will be webstreamed.

   
Hearing of Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship

The CULT Committee will hear Tibor Navracsics, the Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship.
 
The three-hour hearing will take place in Brussels on Wednesday 1 October from 18:00-21:00, in room JAN 2Q2.
 
The hearing will be webstreamed.

   
2015 budget of the European Union

The deadline for amendments on the 2015 budget of the European Union was 23 July and 29 July for the opinion. The amendments to the budget and the draft opinion were voted during the CULT committee meeting on 4 September.

 
Αναλυτικά
 
Visit of the Italian Presidency

The CULT Committee welcomed the Italian Presidency-in-Office of the Council of the European Union during its meeting on 3 and 4 September:
 
  • Dario Franceschini (Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo)
  • Luigi Bobba (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche giovanili)
  • Stefania Giannini (Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

 
Αναλυτικά
 
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τα πολιτιστικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:
α) τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του πολιτισμού,
β) την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας,
γ) τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την καλλιτεχνική δημιουργία·
 
2. την εκπαιδευτική πολιτική της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την προώθηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και την διά βίου εκπαίδευση·
 
3. την οπτικοακουστική πολιτική και τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας·
 
4. την πολιτική για τους νέους·
 
5. την ανάπτυξη πολιτικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας·
 
6. την πολιτική της πληροφορίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης·
 
7. τη συνεργασία με τρίτες χώρες στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τις σχέσεις με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμικά όργανα.
 
Προσεχείς εκπομπές
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο μας, όπως ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, σχέδια εκθέσεων και τροπολογίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για τα μέλη της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας τους. Μπορείτε ακόμα να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (webstreaming).
 
Η επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για όλες της πολιτιστικές πτυχές της Ένωσης, όπως η διάδοση του πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση, την πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
 
Στους εν λόγω τομείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε ζητήματα θέσπισης νέων νόμων και εποπτείας των προγραμμάτων της Ένωσης. Εν προκειμένω, στις αρμοδιότητες της επιτροπής μας συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα "Erasmus +" για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", το οποίο υποστηρίζει ευρωπαϊκούς τομείς πολιτισμού και δημιουργίας και το πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες".
 
Η επιτροπή διοργανώνει επίσης τακτικά δημόσιες ακροάσεις, προκειμένου να συγκεντρώνει στοιχεία από εμπειρογνώμονες από όλους τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
 
Η θέση της προέδρου της επιτροπής αποτελεί τιμή για μένα και ελπίζω ότι η ιστοσελίδα αυτή θα σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε το έργο της.
 
Silvia Costa
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας