Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)09-24-1 PE641.327v01-00
CULT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

15-10-2019 CULT_PV(2019)10-01-1 PE641.384v01-00
CULT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

16-09-2019 CULT_PV(2019)09-04-1 PE641.136v01-00
CULT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

22-07-2019 CULT_PV(2019)07-22-1 PE639.990v01-00
CULT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

10-07-2019 CULT_PV(2019)07-10-1 PE639.753v01-00
CULT