Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

16-04-2019 CULT_PV(2019)04-02-1 PE637.510v01-00
CULT

 

  Priorities for the 2020 budget by the Committee on Culture and Education - contribution to the recommendations for the budgetary trilogue as to the 2020 budget

02-04-2019 CULT_AL(2019)637328 PE637.328v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT - Πρόεδρος

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

22-03-2019 CULT_OJ(2019)04-02_1 PE637.308v01-00
CULT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

15-03-2019 CULT_PV(2019)03-11-1 PE637.193v01-00
CULT

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

13-03-2019 CULT_AD(2019)632087 PE632.087v02-00
CULT

Julie WARD

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

11-03-2019 CULT_OJ(2019)03-11_1 PE636.246v02-00
CULT

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

05-03-2019 CULT_PV(2019)02-20-1 PE636.253v01-00
CULT