Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Εν συντομία

Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge
15-03-2019 Μελέτη

Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU
15-03-2019 Μελέτη

Research for CULT Committee – Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing
15-01-2019 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Εν συντομία

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit
26-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Εν συντομία

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Μελέτη

Research for CULT Committee - Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework
14-09-2018 Μελέτη