Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Εν συντομία

Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge
15-03-2019 Μελέτη

Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU
15-03-2019 Μελέτη

Research for CULT Committee – Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing
15-01-2019 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Εν συντομία

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit
26-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Εν συντομία

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Μελέτη