Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Ανάπτυξης

30-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

01-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

01-10-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

Επιτροπή Ανάπτυξης

06-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Ανάπτυξης

02-12-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P4B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Χρονοδιαγράμματα εργασιών της επιτροπής