Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

27-02-2019 - "The Future of the EU's Humanitarian Aid"

DEVE 04-04-2019 - 16:31
The future of the EU's Humanitarian Aid

With participants including Commissioner Stylianides and representatives from UN OCHA, the International Committee and International Federation of the Red Cross (ICRC/IFRC) and the NGO Médecins Sans Frontières (MSF), this public hearing on the future of the EU’s humanitarian aid provided Members the opportunity to discuss with stakeholders key humanitarian challenges, and the way forward to address these, including commitments made at the World Humanitarian Summit. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-02-2019 - 07-02-2019- EU action towards achieving the 2030 Agenda for SDGs”

DEVE ENVI 04-04-2019 - 16:30
Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-10-2018 - Public debate on the future of development with Bill Gates

DEVE 22-10-2018 - 10:59
Bill Gates and Federica Mogherini

Bill Gates and Federica Mogherini Biil Gates and Federica Mogherini

On Wednesday, 17 October 2018, the Committee on Development and the European Think Tank Group (ETTG) jointly hosted and engaged in a debate with Federica Mogherini, Bill Gates and high-level experts on 'Innovation in Development: The Future of EU international cooperation'. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-10-2018 - Development, neighbourhood and international cooperation in the post 2021 MFF

AFET DEVE 03-10-2018 - 16:14
Development, neighbourhood and international cooperation in the new Multi-Annual Financial Framework - MFF

The future of EU assistance for third countries, including its neighbours and developing countries, with a proposed total of nearly EUR 90 billion (2021-2027), will be discussed in a public hearing by MEPs and experts on Tuesday, 9 October. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Joint hearing on Cocoa and Coffee - davastating rainforest and driving child labour

DROI DEVE 03-07-2018 - 11:17

The Subcommittee on Human Rights, together with the Committee on Development, will hold a hearing on "Cocoa and Coffee – devastating rainforest and driving child labour : the role of EU consumption, and how the EU could help" This hearing will outline the impact of coffee and cocoa production on deforestation and child labour, and will aim to propose concrete ways on how the EU could act. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - Joint hearing on assessing the flow of external EU migration funding

BUDG CONT AFET DEVE 18-06-2018 - 12:07
Rohingya refugees

On Tuesday 19 June 2018, the Committees on Budget (BUDG), Budgetary Control (CONT), Foreign Affairs (AFET) and Development (DEVE) are jointly organising a public hearing entitled ‘Assessing the flow of external EU migration funding’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2018 - Hearing on emergency/humanitarian aid

DROI DEVE 15-03-2018 - 12:00
DROI

Emergency/humanitarian aid often take place in the context of a very complex situation. The realities on the ground pose some difficulties as to how human rights could be integrated into humanitarian/emergency aid practice. To better understand the link between humanitarian/ emergency aid and human rights, the hearing aims to look at how humanitarian/emergency assistance can contribute to the protection of human rights (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-03-2018 - 20 March: Hearing on post 2020 agreement with Africa, Caribbean and Pacific countries

DEVE 16-03-2018 - 11:14
post-Cotonou hearing poster

Starting in September, the European Commission will negotiate a new partnership agreement with the countries of Africa, the Caribbean and the Pacific, to replace the Cotonou agreement which expires in 2020. In 2016, Parliament set out its position for a renewed and reformed partnership in 2016. In December 2017, the Commission published proposed negotiating directives which are set to be adopted by the Council by June. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-02-2018 - EU Agriculture policy and developing countries - 28 February

DEVE AGRI 13-03-2018 - 12:12
A group of farmers manually plowing a groundnut field

On Tuesday afternoon, 27 February, the Committee on Development and the Agriculture Committee held a meeting to discuss the impacts of the EU's Common Agricultural Policy (CAP) on developing countries, and their food and agriculture systems in particular. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2018 - Education and training: using EU aid to support youth

DEVE 12-02-2018 - 10:02
Students line up to wash their hands before eating at Kanda Estate Primary School in Accra, Ghana

On Monday 19th February 16:00-18:30 (PHS 5B001) the DEVE Committee will hold a public hearing on "Education and training: using EU aid to support youth". The hearing will count with the participation of representatives of UNESCO, UNICEF, the World Bank, the German Enterprise for International Cooperation (GIZ), the European Commission and NGO representatives and will be moderated by Bogdan Brunon Wenta and Vincent Peillon. (Διαβάστε τη συνέχεια)