Εργαστήρια


Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβαίνουν σε ανταλλαγές απόψεων μαζί τους για ζητήματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

25-09-2017 - Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020

FEMM DEVE 03-10-2017 - 16:30
Transforming the lives of girls and women through eu external relations

The workshop, organised jointly by Policy Department C and the Policy Department of DG EXPO for FEMM and DEVE Committees, brought opinions of experts on the implementation of the Joint Staff Working Document on "Transforming the lives of girls and women through EU external relations", which was published by the European Commission and the EEAS on 21 September 2015. (Διαβάστε τη συνέχεια)

17-11-2016 - Afghanistan - Challenges and Perspectives until 2020

AFET DEVE 21-11-2016 - 15:02
Poster for Afghanistan workshop 17 November 2016 A3G3, European Parliament, showing three boys

This joint Parliamentary workshop between the Committee on Foreign Affairs (AFET), the Committee on Development (DEVE) and the Delegation for relations with Afghanistan aims to inform and to build awareness in the aftermath of the Brussels Conference, which was scheduled on 4-5 October 2016 bringing together more than 70 countries and 20 international organisations and agencies. (Διαβάστε τη συνέχεια)

16-02-2016 - EU Policy Coherence for Development: The challenge of sustainability

DEVE 21-03-2016 - 17:06
EU Policy Coherence for Development: The challenge of sustainability

In preparation of Parliament's biannual report on Policy Coherence for Development (PCD), the Development Committee's Standing Rapporteur for PCD, Dan Cristian Preda will host a workshop on Tuesday, 16 February from 12:30 to 15:00. (Διαβάστε τη συνέχεια)