Μέλη

Maurice PONGA
 • Maurice PONGA Αντιπρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία
 
Mirja VEHKAPERÄ
 • Mirja VEHKAPERÄ Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Φινλανδία
 
Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
 • Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ Αντιπρόεδρος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Ελλάδα
 
Nirj DEVA
 • Nirj DEVA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Μέλος
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Ισπανία
 
Ignazio CORRAO
 • Ignazio CORRAO Μέλος
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Ιταλία
 
Mireille D'ORNANO
 • Mireille D'ORNANO Μέλος
 • Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
 • Doru-Claudian FRUNZULICĂ Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ρουμανία
 
Charles GOERENS
 • Charles GOERENS Μέλος
 • Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
 • Λουξεμβούργο
 
Enrique GUERRERO SALOM
 • Enrique GUERRERO SALOM Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία