Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

06-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v01-00
DEVE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE