Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-09-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE