Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Εν συντομία

Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals: Good practices and the way forward
01-02-2019 Μελέτη

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Μελέτη

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018
16-04-2018 Εν συντομία

Workshop "Anti-corruption provisions in EU free trade and investment agreements: Delivering on clean trade"
28-03-2018 Μελέτη

The impact of the Common Agricultural Policy on developing countries
22-02-2018 Μελέτη

Senegal: bastion of democracy, migration priority for the EU
06-02-2018 Λεπτομερής ανάλυση

EU Humanitarian aid: Lessons identified and the way forward
29-01-2018 Briefing

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Περιοδικές εκδόσεις