Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Μαίου 2016 - Πέμπτη 26 Μαίου 2016

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

26-05-2016 DROI_OJ(2016)05-30_1 PE 583.871v03-00
DROI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Μαίου 2016 - Τετάρτη 25 Μαίου 2016

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

25-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.933v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 2 June 2016 - Thursday 2 June 2016

25-05-2016 PETI_OJ(2016)06-02_1 PE 583.887v01-00
PETI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Μαίου 2016 - Τρίτη 24 Μαίου 2016

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL