Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 29 Μαίου 2019 - Τετάρτη 29 Μαίου 2019

07-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE 638.599v01-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 - Δευτέρα 15 Απριλίου 2019

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE 637.574v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

11-04-2019 REGI_OJ(2019)04-11_1 PE 637.490v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/15889

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο LIBE/8/15922

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

08-04-2019 AFET_OJ(2019)04-17_1 PE 637.531v01-00
DEVE AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 - Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE 637.412v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Τρίτη 16 Απριλίου 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE 637.556v01-00
ENVI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ENVI/8/15893

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE 637.311v03-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15867

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

05-04-2019 BUDG_OJ(2019)04-11_1 PE 637.545v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/15938

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

05-04-2019 PETI_OJ(2019)04-11_1 PE 637.547v01-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/15943