Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

08-09-2016 PECH_OJ(2016)09-08_1 PE 587.637v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v04-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016 - Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

01-09-2016 FEMM_OJ(2016)09-01_1 PE 587.410v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

31-08-2016 EMPL_OJ(2016)08-31_1 PE 587.659v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 - Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

29-08-2016 AFET_OJ(2016)08-29_1 PE 587.641v03-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

29-08-2016 ENVI_OJ(2016)08-31_1 PE 587.683v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 September 2016 - Thursday 8 September 2016

29-08-2016 AGRI_OJ(2016)09-08_1 PE 587.687v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

29-08-2016 CULT_OJ(2016)09-05_1 PE 587.668v01-00
CULT