Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

21-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-21_1 PE 618.079v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

20-02-2018 REGI_OJ(2018)02-20_1 PE 618.094v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

19-02-2018 INTA_OJ(2018)02-19_1 PE 618.062v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

19-02-2018 FEMM_OJ(2018)02-19_1 PE 618.068v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

15-02-2018 DROI_OJ(2018)02-27_1 PE 613.534v01-00
DROI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

14-02-2018 AFET_OJ(2018)02-21_1 PE 618.143v01-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

14-02-2018 AGRI_OJ(2018)02-21_1 PE 618.144v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 February 2018 - Wednesday 21 February 2018

13-02-2018 CJ33_OJ(2018)02-21_1 PE 618.097v01-00
IMCO INTA