Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

30-07-2018 PETI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.687v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Thursday 6 September 2018 - Thursday 6 September 2018

25-07-2018 TRAN_OJ(2018)09-06_1 PE 626.664v01-00
TRAN

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 - Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

18-07-2018 LIBE_OJ(2018)07-02_1 PE 625.517v01-00
LIBE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο LIBE/8/13775

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

17-07-2018 ITRE_OJ(2018)09-03_1 PE 625.496v01-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 - Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

17-07-2018 CJ05_OJ(2018)08-29_1 PE 625.502v01-00
TRAN ITRE