Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Thursday 31 August 2017 - Thursday 31 August 2017

25-07-2017 TRAN_OJ(2017)08-31_1 PE 609.368v01-00
TRAN

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

25-07-2017 TRAN_OJ(2017)09-07_1 PE 609.371v01-00
TRAN

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

18-07-2017 ITRE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.289v01-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 - Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

14-07-2017 BUDG_OJ(2017)08-30_1 PE 608.140v01-00
BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 CONT_OJ(2017)07-12_1 PE 607.988v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 EMPL_OJ(2017)07-12_1 PE 607.925v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v02-00
IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 REGI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.971v01-00
REGI