Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 22 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

17-01-2019 CJ36_OJ(2019)01-22_2 PE 632.931v01-00
ENVI ECON

  DRAFT AGENDA - Monday 21 January 2019 - Tuesday 22 January 2019

17-01-2019 ECON_OJ(2019)01-21_1 PE 632.981v01-00
ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

17-01-2019 REGI_OJ(2019)01-17_1 PE 632.819v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

17-01-2019 LIBE_OJ(2019)01-23_1 PE 632.957v01-00
LIBE