Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 December 2016 - Thursday 15 December 2016

15-12-2016 CJ20_OJ(2016)12-15_1 PE 595.616v01-00
SEDE AFCO AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

08-12-2016 DEVE_OJ(2016)12-12_1 PE 595.444v02-00
DEVE AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

08-12-2016 BUDG_OJ(2016)12-08_1 PE 595.467v02-00
BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 December 2016 - Thursday 15 December 2016

08-12-2016 ENVI_OJ(2016)12-15_1 PE 595.628v01-00
ENVI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

08-12-2016 AFCO_OJ(2016)12-08_1 PE 595.558v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

08-12-2016 SEDE_OJ(2016)12-08_1 PE 595.489v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

06-12-2016 CJ12_OJ(2016)12-08_1 PE 595.567v01-00
LIBE ECON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

06-12-2016 DROI_OJ(2016)12-08_1 PE 595.420v02-00
DROI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

05-12-2016 AFET_OJ(2016)12-05_1 PE 595.432v02-00
AFET