Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

28-09-2017 EMPL_OJ(2017)09-28_1 PE 610.706v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 September 2017 - Thursday 28 September 2017

28-09-2017 ENVI_OJ(2017)09-28_1 PE 610.668v02-00
ENVI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

28-09-2017 IMCO_OJ(2017)09-28_1 PE 609.666v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 September 2017 - Thursday 28 September 2017

28-09-2017 AFCO_OJ(2017)09-28_1 PE 610.779v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 25 September 2017 - Monday 25 September 2017

25-09-2017 INTA_OJ(2017)09-25_1 PE 610.654v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-25_1 PE 610.700v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 PECH_OJ(2017)09-25_1 PE 610.541v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-25_1 PE 610.718v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 2 October 2017 - Monday 2 October 2017

21-09-2017 ITRE_OJ(2017)10-02_1 PE 610.753v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Monday 2 October 2017 - Monday 2 October 2017

20-09-2017 AFET_OJ(2017)10-02_1 PE 610.725v01-00
DEVE AFET