Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 11 April 2017 - Wednesday 12 April 2017

11-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-11_1 PE 602.747v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

28-03-2017 AFET_OJ(2017)04-03_1 PE 602.768v01-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

28-03-2017 CJ16_OJ(2017)04-03_1 PE 602.758v01-00
ECON BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

28-03-2017 BUDG_OJ(2017)04-03_1 PE 602.770v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 10 April 2017 - Tuesday 11 April 2017

28-03-2017 TRAN_OJ(2017)04-10_1 PE 602.761v01-00
TRAN

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Tuesday 11 April 2017 - Tuesday 11 April 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)04-11_2 PE 601.183v01-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE