Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 23 April 2018 - Tuesday 24 April 2018

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 - Τρίτη 24 Απριλίου 2018

23-04-2018 IMCO_OJ(2018)04-23_1 PE 619.405v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 26 April 2018 - Thursday 26 April 2018

19-04-2018 AFET_OJ(2018)04-26_1 PE 620.994v01-00
DROI AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

19-04-2018 CJ01_OJ(2018)04-26_1 PE 620.961v01-00
FEMM LIBE