Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_1 PE 623.774v01-00
EMPL ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_2 PE 623.773v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 - Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

25-06-2018 REGI_OJ(2018)06-25_1 PE 623.697v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

20-06-2018 ENVI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.745v02-00
ENVI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

20-06-2018 REGI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.696v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

20-06-2018 AGRI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.733v02-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

20-06-2018 PECH_OJ(2018)06-20_1 PE 623.721v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

20-06-2018 AFCO_OJ(2018)06-20_1 PE 623.722v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

19-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-19_1 PE 623.669v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

19-06-2018 PEST_OJ(2018)06-19_1 PE 622.297v02-00
PEST