Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mardi 27 novembre 2018 - Mardi 27 novembre 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Thursday 22 November 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Wednesday 21 November 2018

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Wednesday 21 November 2018

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

15-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-15_1 PE 630.414v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

15-11-2018 REGI_OJ(2018)11-15_1 PE 630.404v01-00
REGI