Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

06-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-06_1 PE 597.456v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Wednesday 25 January 2017

25-01-2017 CJ20_OJ(2017)01-25_1 PE 597.543v01-00
AFCO AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 EMPL_OJ(2017)01-25_1 PE 597.455v05-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 ITRE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.551v02-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

25-01-2017 TRAN_OJ(2017)01-25_1 PE 597.425v02-00
TRAN

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

25-01-2017 PECH_OJ(2017)01-25_1 PE 597.395v03-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

25-01-2017 FEMM_OJ(2017)01-25_1 PE 595.686v03-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 DROI_OJ(2017)01-25_1 PE 597.550v02-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 SEDE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.564v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

24-01-2017 CJ19_OJ(2017)01-24_1 PE 597.503v02-00
DEVE AFET