Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Lundi 11 juillet 2016 - Mardi 12 juillet 2016

11-07-2016 PECH_OJ(2016)07-11_1 PE 585.579v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 4 July 2016 - Monday 4 July 2016

04-07-2016 AFCO_OJ(2016)07-04_1 PE 585.589v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 4 July 2016 - Monday 4 July 2016

04-07-2016 EMIS_OJ(2016)07-04_1 PE 585.494v02-00
EMIS

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_1 PE 585.574v01-00
BUDG DEVE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

28-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-30_2 PE 585.576v01-00
BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 4 July 2016 - Monday 4 July 2016

28-06-2016 ITRE_OJ(2016)07-04_1 PE 585.580v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Monday 4 July 2016 - Monday 4 July 2016

28-06-2016 LIBE_OJ(2016)07-04_1 PE 585.573v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 July 2016 - Thursday 7 July 2016

28-06-2016 LIBE_OJ(2016)07-07_1 PE 585.577v01-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 - Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

27-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-29_1 PE 585.466v02-00
BUDG