Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 CJ31_OJ(2017)02-28_1 PE 599.786v02-00
BUDG DEVE AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 BUDG_OJ(2017)02-28_1 PE 599.781v02-00
BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v03-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 6 March 2017 - Monday 6 March 2017

24-02-2017 BUDG_OJ(2017)03-06_1 PE 599.842v01-00
BUDG