Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 30 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

30-05-2017 PECH_OJ(2017)05-30_1 PE 604.607v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

30-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-30_1 PE 604.861v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

29-05-2017 DEVE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.846v02-00
DEVE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

29-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-29_1 PE 604.836v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

29-05-2017 ITRE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.638v03-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

29-05-2017 REGI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.854v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 June 2017 - Thursday 8 June 2017

24-05-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v01-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 June 2017 - Thursday 8 June 2017

23-05-2017 IMCO_OJ(2017)06-08_1 PE 604.864v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Tuesday 30 May 2017 - Tuesday 30 May 2017

23-05-2017 LIBE_OJ(2017)05-30_1 PE 604.716v01-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

22-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.855v01-00
ENVI