Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

28-11-2017 PECH_OJ(2017)11-28_1 PE 612.359v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 November 2017 - Tuesday 28 November 2017

28-11-2017 CJ22_OJ(2017)11-28_1 PE 613.636v01-00
AFCO JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

28-11-2017 AFCO_OJ(2017)11-28_1 PE 613.620v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

27-11-2017 EMPL_OJ(2017)11-27_1 PE 613.550v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 4 December 2017 - Monday 4 December 2017

23-11-2017 IMCO_OJ(2017)12-04_1 PE 613.631v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 4 December 2017 - Monday 4 December 2017

23-11-2017 FEMM_OJ(2017)12-04_1 PE 613.626v01-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

22-11-2017 INTA_OJ(2017)11-22_1 PE 613.276v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 - Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

22-11-2017 CONT_OJ(2017)11-27_1 PE 613.611v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

22-11-2017 REGI_OJ(2017)11-22_1 PE 613.495v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

22-11-2017 SEDE_OJ(2017)11-22_1 PE 613.485v02-00
SEDE