Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

25-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25-09-2019

11:15

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25-09-2019

12:30

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ montage materiel visioconference

25-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

26-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

26-09-2019

10:00

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

26-09-2019

12:30

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

+ Τακτική συνεδρίαση

+ demontage materiel visioconference

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

08-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

08-10-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P3C050

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ Sakharov Prize Vote

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

11-11-2019

15:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

12-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

12-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : JAN - 4Q1

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

02-12-2019

15:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A3G-3

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Χρονοδιαγράμματα εργασιών της επιτροπής