Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

29-03-2019 DROI_OJ(2019)04-02_1 PE637.413v02-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE637.194v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

11-02-2019 DROI_OJ(2019)02-18_1 PE634.750v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

16-01-2019 DROI_OJ(2019)01-23_1 PE632.842v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

28-11-2018 DEVE_OJ(2018)12-10_1 PE630.727v01-00
DROI DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

27-11-2018 DROI_OJ(2018)12-03_1 PE630.538v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

15-11-2018 DROI_OJ(2018)11-19_1 PE629.759v02-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 - Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

09-10-2018 DROI_OJ(2018)10-10_1 PE628.410v02-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

30-08-2018 DROI_OJ(2018)09-06_1 PE626.943v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 - Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

03-07-2018 DROI_OJ(2018)07-11_1 PE623.865v01-00
DROI

 

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα