Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

20-11-2019 - High-Level Conference on the Rights of the Child

DROI LIBE 17-10-2019 - 17:39
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2019 - Education in human rights : progress, lessons learnt and challenges

DROI 20-03-2019 - 17:01
DROI

This hearing will address the issue of human rights education and Members will have the opportunity to hear about the lessons learned so far and the challenges ahead from different perspectives. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Hearing on attacks on the legal profession and lawyers defending human rights

DROI 07-02-2019 - 13:59
DROI

The Subcommittee on human rights will hold a public hearing on “Attacks on the legal profession and lawyers defending human rights”, on 19 February 2019, from 09.00-10.30, at the European Parliament in Brussels. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public hearing on security policies and human rights : difficulties and opportunities

DROI SEDE 17-01-2019 - 15:55
DROI

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Hearing on the role of digitalisation in the promotion / protection of human rights

DROI 29-11-2018 - 18:13
DROI

On Monday 3 December the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on the role of digitalisation in the promotion / protection of human rights and human rights defenders. The discussion will focus on both new threats and new opportunities that digitalisation, big data, artificial intelligence and cyber security represent. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - High-Level Conference: 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights

DROI 21-11-2018 - 15:12
DROI

This year marks the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). It is a milestone document which over the decades has inspired a rich body of legally binding international human rights treaties. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-10-2018 - Hearing on contemporary forms of slavery in third countries

DROI 01-10-2018 - 17:27
DROI

On 11 October the Subcommittee on Human Rights will hold a hearing on contemporary forms of slavery in third countries, which will address the many practices of contemporary slavery such as forced labour, debt bondage, serfdom, child labour, sexual slavery and servile forms of marriage. Experts will also discuss the root causes of slavery and ways in which to effectively eradicate slavery in all its forms. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-07-2018 - Joint hearing on Cocoa and Coffee - davastating rainforest and driving child labour

DROI DEVE 03-07-2018 - 11:17

The Subcommittee on Human Rights, together with the Committee on Development, will hold a hearing on "Cocoa and Coffee – devastating rainforest and driving child labour : the role of EU consumption, and how the EU could help" This hearing will outline the impact of coffee and cocoa production on deforestation and child labour, and will aim to propose concrete ways on how the EU could act. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-06-2018 - Human rights enhancement via democracy support

DROI 18-06-2018 - 12:14
DROI

In association with Democracy Support and Election Coordination Group The European Parliament's election observation missions aim at strengthening, in third countries concerned by elections or referendums, the legitimacy of national electoral processes, increasing public confidence in elections, avoiding electoral fraud, better protecting human rights and contributing to conflict solution. (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-04-2018 - Human rights and discriminatory legislation against women and girls

DROI 24-04-2018 - 11:54
DROI

Human rights and discriminatory legislation against women and girls, in particular regarding sexual violence (Διαβάστε τη συνέχεια)

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα