Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

09-09-2019 DROI_PV(2019)09-09-1 PE641.125v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

05-09-2019 DROI_PV(2019)07-10-1 PE639.909v01-00
DROI