Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικά δελτία

 
committees.publication.wai.showresult
 

2013

2012

2011

 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Διαδίκτυο μας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσουμε το έργο της Υποεπιτροπής μας με τις προσπάθειες ΜΚΟ και άλλων που πλήττονται περισσότερο από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεδριάσεις μας μπορούν να παρακολουθούνται επιγραμμικά και τα έγγραφά μας να αναζητούνται. Η παροχή πρόσβασης στις εργασίες μας είναι ζωτικής σημασίας και εκτιμούμε τη συνεισφορά και τις ενημερωμένες πληροφορίες από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολίτες και ΜΚΟ.
 
Ένα σημαντικό τμήμα του έργου της Υποεπιτροπής παρέχεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα: αγώνας κατά των βασανιστηρίων, της θανατικής ποινής, της βίας κατά των γυναικών, υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών και των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται.
 
Ταυτόχρονα, εμείς στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τα λοιπά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και με  διεθνείς εταίρους, όπως ο ΟΗΕ και η Επιτροπή του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ΜΚΟ. Η ΕΕ πρέπει να είναι πολύ πιο ορατή κατά τη προάσπιση των οικουμενικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατά τη παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο η Υποεπιτροπή στοχεύει να προσφέρει μια πλατφόρμα γι’ αυτό χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα διάφορα μέσα που διαθέτει.