Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

08-04-2019 DROI_PV(2019)04-02-1 PE637.524v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

29-03-2019 DROI_PV(2019)03-21-1 PE637.312v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

29-03-2019 DROI_OJ(2019)04-02_1 PE637.413v02-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

22-03-2019 DROI_PV(2018)11-19-1 PE630.718v02-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

22-03-2019 DROI_PV(2019)02-18-1 PE636.112v02-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE637.194v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

13-03-2019 DROI_PV(2019)01-23-1 PE634.794v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

11-02-2019 DROI_OJ(2019)02-18_1 PE634.750v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

16-01-2019 DROI_OJ(2019)01-23_1 PE632.842v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

05-12-2018 DROI_PV(2018)12-03-1 PE631.877v01-00
DROI