Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 - Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

15-01-2020 DROI_OJ(2020)01-22_1 PE646.840v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

07-01-2020 DROI_PV(2019)11-11-1 PE644.727v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00
DROI DEVE AFET

 

  MINUTES - Monday, 2 December 2019 - Tuesday, 3 December 2019

02-12-2019 DROI_PV(2019)12-02-1 PE644.894v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

26-11-2019 DROI_OJ(2019)12-02_1 PE644.784v01-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 DROI_OJ(2019)11-11_1 PE643.038v02-00
DROI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

18-10-2019 AFET_OJ(2019)11-25_1 PE642.912v01-00
DROI DEVE AFET

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 DROI_OJ(2019)10-08_1 PE641.335v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 DROI_PV(2019)10-08-1 PE641.429v01-00
DROI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

25-09-2019 DROI_PV(2019)09-25-1 PE641.376v01-00
DROI