Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Εν συντομία

Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses in third countries
01-02-2019 Μελέτη

Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments
17-01-2019 Μελέτη

Contemporary forms of slavery
20-12-2018 Μελέτη

Rule of law and human rights in Cuba and Venezuela and EU engagement
11-12-2018 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Εν συντομία

Human rights and the external actions of the EU and Member States
06-11-2018 Περιοδικές εκδόσεις

Universal jurisdiction and international crimes: Constraints and best practices
17-09-2018 Μελέτη

Human rights in Belarus: The EU’s role since 2016
05-06-2018 Μελέτη

Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level
26-04-2018 Μελέτη