Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

10-10-2017 - Country specific Recommendations and Common Consolidated Corporate Tax Base

ECON 03-10-2017 - 11:12
Image of a committee meeting taking place in the European Parliament. People in a meeting room.

Image of a committee meeting taking place in the European Parliament. People in a meeting room. "High level conference on
migration management" at the European Parliament in Brussels.

On 10 October at 15:00 the ECON Committee will discuss the assessment of the 2017 European Semester, in particular in euro area countries, as well as the priorities for the 2018 Annual Growth Survey. The Committee aims to get views of correspondent committees from National parliaments on the Country-Specific Recommendations addressed to the Member States by the Council of the Union, and comments on it's its draft report. (Διαβάστε τη συνέχεια)

28-09-2016 - Exchange of views with National Parliaments on the European Semester

ECON 27-09-2016 - 14:06
Poster

As was the case over the past years, and ahead of the vote in committee of the second INI report on the Semester, the Chairs of Finance committees of EU national Parliaments have been invited to participate in an exchange of views in ECON on 28 September at 15.00 (i.e. before the start of the budgetary procedure) to discuss structural reforms and the fiscal stance that will be implemented in their countries. The meeting will be webstreamed. (Διαβάστε τη συνέχεια)